Instroom.

 

Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders.

Aanmelden schooljaar 2022-2023
Vanaf februari kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw zoon/dochter contact opneemt met onze instroomcoördinator, mevrouw I. van den Broek en dat u het contactformulier op onze webpagina: https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren invult. Hierna zal u samen met uw zoon/dochter worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek. 


De aanmelddata voor schooljaar 2022-2023 zijn:
Dinsdag 24 mei 2022 van 15:15 - 17:15 uur
Woensdag 25 mei 2022 van 15:15 - 17:15 uur

De aanmeldingen zullen fysiek plaatsvinden, dus bij ons op Helder (Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven). NBDe instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs

Aanmelden instroom huidig schooljaar
Wilt u uw zoon/dochter in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinatoren I. van den Broek of E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte voor instroom.

Ruimte instroom huidig schooljaar
Update 03.06.2021: Voor schooljaar 2021-2022 is er géén ruimte meer beschikbaar voor instroom.

Schooljaar 2021-2022

(versie 03.06.2021)

Leerjaar    Beschikbare plekken 
Brugklas 1   0
Brugklas 2   0
Brugklas 3   0
HAVO 4 EM   0
HAVO 4 NT/NG   0
HAVO 5   Geen instroom mogelijk
VWO 4 NT/NG   0
VWO 5   Geen instroom mogelijk
VWO 6   Geen instroom mogelijk

Schooljaar 2022-2023

De instroommogelijkheden voor schooljaar 2022-2023 zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn zullen deze hier worden vermeld.