Instroom.

 

Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders/verzorgers.

Aanmelden schooljaar 2023-2024
Vanaf februari 2023 kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw kind contact opneemt met onze instroomcoördinator, mevrouw I. van den Broek en dat u het contactformulier op onze webpagina: https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren invult. Hierna zal u samen met uw kind worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek. 

De aanmelddata voor schooljaar 2023-2024 zijn als volgt:

Woensdag 24 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur
Donderdag 25 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur

De aanmeldingen zullen fysiek plaatsvinden, dus bij ons op Helder (Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven). NBDe instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs

Aanmelden instroom huidig schooljaar
Wilt u uw zoon/dochter in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinatoren I. van den Broek of E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte van instroom hierbeneden.

Ruimte instroom huidig schooljaar
Update 21.07.2022: Voor schooljaar 2022-2023 is er géén ruimte meer beschikbaar voor instroom in de bovenbouw.

Schooljaar 2022-2023

(versie 21.07.2022)

Leerjaar    Beschikbare plekken 
Brugklas 1   2
Brugklas 2   1
HAVO 3   0
HAVO/VWO 3   2
HAVO 4 EM   0
HAVO 4 NT/NG   0
HAVO 5   0
VWO 4 NT/NG   0
VWO 5   0
VWO 6   0

Schooljaar 2023-2024

De instroommogelijkheden voor schooljaar 2023-2024 zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn zullen deze hier worden vermeld.