Instroom.

Aanmelden instroomleerlingen schooljaar 2023-2024

Aanmelden kan op:

Woensdag 24 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur
Donderdag 25 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur

Let op: graag voorafgaand aan het gesprek eerst dit aanmeldformulier invullen: https://aanmelden-parmant.web2work.nl/Helder

Vervolgens maakt u de aanmelding definitief tijdens het aanmeldgesprek bij ons op Helder: Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven. 

NB: De instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs

Procedure aanmelden

Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders/verzorgers.


Vanaf februari voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u uw kind wilt aanmelden, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw kind contact opneemt met onze instroomcoördinator, mevrouw I. van den Broek en dat u het contactformulier op onze webpagina: 
https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren
 invult. Hierna zal u samen met uw kind worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek. 

Schooljaar 2022-2023

Aanmelden instroom huidig schooljaar
Wilt u uw zoon/dochter in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinatoren I. van den Broek of E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte van instroom hierbeneden.


Ruimte instroom huidig schooljaar
Update 21.07.2022: Voor schooljaar 2022-2023 is er géén ruimte meer beschikbaar voor instroom in de bovenbouw.

(v
ersie 21.07.2022)

Leerjaar    Beschikbare plekken 
Brugklas 1   2
Brugklas 2   1
HAVO 3   0
HAVO/VWO 3   2
HAVO 4 EM   0
HAVO 4 NT/NG   0
HAVO 5   0
VWO 4 NT/NG   0
VWO 5   0
VWO 6   0