Instroom.

Aanmelden instroomleerlingen schooljaar 2024-2025

De aanmelddagen voor instroomleerlingen zijn op: 

Woensdag 22 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur
Donderdag 23 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur

Voorafgaand aan het gesprek op Helder dient u het aanmeldformulier in te vullen. Deze zal tijdens de aanmelddagen in mei hier beschikbaar zijn.

Vervolgens maakt u de aanmelding definitief tijdens het aanmeldgesprek bij ons op Helder: Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven. 

NB: De instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs

Procedure aanmelden

Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders/verzorgers.


Vanaf februari voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u uw kind wilt aanmelden, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw kind contact opneemt met een van onze instroomcoördinatoren, mevrouw E. van Esbroeck en mevrouw M. Antens en dat u het contactformulier op onze webpagina: 
https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren
 invult. Hierna zal u samen met uw kind worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek. 

Schooljaar 2023-2024

Aanmelden instroom huidig schooljaar
Wilt u uw zoon/dochter in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinatoren M. Antens of E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte van instroom hierbeneden.


Ruimte instroom schooljaar 2023-2024


(v
ersie 28.09.2023)

Leerjaar    Beschikbare plekken 
Brugklas 1   3
Brugklas 2   0
HAVO 3   3
HAVO/VWO 3   0
HAVO 4 EM   4
HAVO 4 NT/NG   5
HAVO 5   0
VWO 4 NT/NG   5
VWO 5   5
VWO 6   5