Instroom.

Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders.

Aanmelden instroom schooljaar 2021-2022
Ouders/ verzorgers van instroomleerlingen, leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen zich in mei 2021 aanmeldenDe instroomleerling dient hierbij aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs. Zodra de exacte datum voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld, wordt deze hier en in onze jaarkalender bekend gemaakt.

Informatiemiddag instroomleerling
In het voorjaar van 2021 worden er voor ouders van instroomleerlingen informatiemiddagen georganiseerd. De data worden in januari 2021 via deze pagina bekend gemaakt. U kunt zich dan inschrijven voor één van deze informatiemiddagen middels een formulier op deze pagina.

Aanmelden instroom schooljaar 2020-2021
Wilt u uw zoon/dochter in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinator, de heer M. Speetjens via m.speetjens@sghetplein.nl of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte voor instroom.

Ruimte instroom schooljaar 2020-2021
Er is beperkt plek voor instromers, raadpleeg ruimte instroom om het aantal plaatsen per klas in te zien.