Procedure.

Als het screeningsdossier compleet is, wordt het in behandeling genomen door de leden van de aannamecommissie.

De procedure kan bestaan uit de volgende onderdelen:
• dossieranalyse
• intakegesprek met de ouders
• opvragen van informatie bij de huidige school
• observatie in de klas

Positief besluit
Op basis van bovenstaande gegevens wordt er binnen zes weken na datum van aanmelding door de aannamecommissie een besluit genomen over de toelating van een leerling. Na een positief besluit ontvangen ouders en school hierover een brief. Aan ouders wordt gevraagd om via een antwoordformulier te laten weten of zij akkoord gaan met de plaatsing. Wanneer dit akkoord van ouders is ontvangen, zal de leerling definitief geplaatst worden.

Negatief besluit
Na een negatief besluit ontvangen de ouders en school hierover een brief en wordt binnen uiterlijk 10 weken na datum van aanmelding in samenspraak met ouders naar een alternatieve school gezocht.

Loting
Indien het maximale aantal leerlingen (in verband met huisvesting en formatie) in een leerjaar/klas bereikt is, wordt door middel van loting door een notaris, welke vóór aanvang van loting bij de betrokken ouder(s)/verzorger(s) bekend gemaakt zal worden, bepaald welke leerlingen geplaatst kunnen worden.

Broers en zussen zullen buiten de loting worden gehouden, zij hebben voorrang op andere aanmeldingen.

Bij loting wordt er geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen binnen dan wel buiten de regio Eindhoven Kempenland.