Orthopedagoog.

De orthopedagoog wordt ingeschakeld bij het adviseren en begeleiden van teamleden en leerlingen op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch/ didactisch gebied. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het verrichten van aanvullend onderzoek.

De orthopedagoog is betrokken bij de aanname van nieuwe leerlingen en het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De orthopedagoog is lid van het ZAT.

Een aantal taken van onze orthopedagoog zijn:
 Onderdeel aannamecommissie: dossieranalyse en intakegesprekken;
 Observaties leerlingen op vraag; 
 Observaties klassen/groepen; 
 Lid ondersteuningsteam; 
 Leerlingbegeleiding, met name gericht op sociaal-emotioneel gebied;
 Contact/ overleg met verschillende samenwerkingsverbanden (i.v.m. aanname of aanvragen/evalueren van extra ondersteuning);
 Dyslexiescreening; 
 Advisering;
 Contact met ouders en hulpverlening.

Onze orthopedagogen zijn mevrouw E. van Esbroeck en mevrouw A. Antens.