Wat we doen.

Unieke leeromgeving
Helder is een kleinschalige havo/vwo school die zich richt op leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Helder is een zelfstandige, reguliere middelbare school. We vallen dus niet onder het speciaal voortgezet onderwijs.

Voorbereiding op regulier onderwijs
Helder is een school voor speciale leerlingen. We bieden een leeromgeving waarin elke leerling tot zijn of haar recht komt. Waarin talenten tot bloei komen. En waarin elke individuele leerling groeit; in kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. We bereiden ze voor op een succesvolle vervolgopleiding aan het hbo of op een universiteit. Helder biedt leerlingen structuur en duidelijkheid. We doen dat door kleine groepen te hanteren, een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden.

Helder is niet bedoeld voor leerlingen die één-op-één onderwijs nodig hebben. We nemen onze leerlingen aan, omdat we verwachten dat ze op termijn volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs. Doorstromen gebeurt altijd in overleg met het docententeam, ouders en de leerling zelf. Om doorstroming mogelijk te maken zijn onze vakken, lesinhoud en manier van lesgeven hetzelfde als op andere reguliere scholen. Zo vergroten we de kans dat onze leerlingen na enkele jaren volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs.

Ondersteuning
Bovenop alle reguliere vakken en lessen, bieden we een unieke leeromgeving. Ondersteuning, aandacht, individueel maatwerk, begeleiding, betrokkenheid en enthousiasme zijn daarin toverwoorden. Dat is de ‘magie’ van Helder. Daarmee verrichten we – samen met ouders en leerlingen – wonderen. 

Een uitgebreide beschrijving van onze ondersteuning vindt u hier.

'Het lijkt simpel
en dat is het ook.'