Devices.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 vraagt Helder havo/vwo aan leerlingen in leerjaar 1 een eigen laptop mee te brengen. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met The Rent Company.

Een gecombineerde leerstijl (blended learning)
Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving. Scholen die hun leerlingen voorbereiden op een digitaliserende maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Helder havo/vwo ondersteunt met behulp van digitale leermiddelen het onderwijs. De school kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen; enerzijds het gebruik van een laptop in de klas, anderzijds het vertrouwde (werk)boek. We noemen deze mix van leermiddelen ‘blended learning’, ofwel gecombineerd leren.

Een eigen laptop
Bij deze vorm van gecombineerd leren wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met een eigen laptop kunnen werken. Op deze manier is het voor onze leerlingen mogelijk om laagdrempelig ICT basisvaardigheden en informatievaardigheden te verkrijgen. Daarnaast kan er een proces worden doorlopen om hen mediawijs te maken.

Dit betekent niet dat de leerlingen de hele dag achter hun laptop zitten. Vertrouwde (niet digitale) leermiddelen blijven dan ook een belangrijk deel uitmaken van het onderwijs. Natuurlijk maken wij ook gebruik van klassikale instructies en andere werkvormen. Bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving gaat het vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van digitale leermiddelen moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

The Rent Company
Voor actuele informatie over het device voor schooljaar 2021-2022 zie: https://rentcompany.nl/open-dag

In overleg met de school heeft The Rent Company voor het beste device gekozen passend bij het onderwijsaanbod van de school:
Dell 11,6-inch Latitude Pentium educatie 2-in-1 convertible tablet (device schooljaar 2020-2021)
Het device wordt tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop – inclusief een zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking – aangeboden. Helder havo/vwo draagt bij gebruik van deze regeling jaarlijks € 25,- bij in de kosten. U ontvangt in vier schooljaren een totaalkorting van maximaal € 100,-.

Eigen device
U mag ook zelf een device aanschaffen maar deze moet wel voldoen aan de gestelde technische eisen. Bij aanschaf van de laptop via The Rent Company zijn er verschillende mogelijkheden voor koop of huur. Alléén voor een laptop die verkregen is via The Rent Company kan Helder havo/vwo maximale ondersteuning en functionaliteit bieden.

N.B. Bij het huren van een laptop wordt er een borg gevraagd van vier maandtermijnen. Na afloop van de huurperiode kunt u ervoor kiezen om de laptop te houden, u ontvangt uw borg dan niet retour.

Het zekerheidspakket bestaat uit:
- Basissoftware installatie benodigd voor het schoolwerk 36 of 48 maanden garantie op onderdelen (exclusief batterij)
- Ondersteunende helpdesk op school
- Vervangende apparatuur op school voor hardware reparaties of schade
- Dekking bij schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico; maximaal drie (3) schades)
- Beschermhoes voor het vervoeren van de laptop

Stichting Leergeld
Wij begrijpen dat de aanschaf van een laptop voor sommige gezinnen financieel niet haalbaar is. In dit geval adviseren wij u om contact op te nemen Stichting Leergeld of met de school via info-helder@sghetplein.nl. Wij helpen u graag verder zodat uw kind zonder zorgen aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.