Devices.

Sinds 2020 vragen wij aan leerlingen in leerjaar 1 een eigen laptop mee te brengen. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met The Rent Company.

Een gecombineerde leerstijl (blended learning)
Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving. Scholen die hun leerlingen voorbereiden op een digitaliserende maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Wij ondersteunen met behulp van digitale leermiddelen het onderwijs ervoor het beste van twee werelden te verenigen; enerzijds het gebruik van een laptop in de klas, anderzijds het vertrouwde (werk)boek. We noemen deze mix van leermiddelen ‘blended learning’, ofwel gecombineerd leren. Een eigen laptop
Bij deze vorm van gecombineerd leren wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met een eigen laptop kunnen werken. Op deze manier is het voor onze leerlingen mogelijk om laagdrempelig ICT basisvaardigheden en informatievaardigheden te verkrijgen. Daarnaast kan er een proces worden doorlopen om hen mediawijs te maken. Dit betekent niet dat de leerlingen de hele dag achter hun laptop zitten. Vertrouwde (niet digitale) leermiddelen blijven dan ook een belangrijk deel uitmaken van het onderwijs. Natuurlijk maken wij ook gebruik van klassikale instructies en andere werkvormen. Bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving gaat het vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van digitale leermiddelen moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Situatie 1: uw kind heeft al een eigen laptop
Wij verzoeken u zelf zorg te dragen voor een laptop voor uw zoon/dochter. Wanneer uw zoon/dochter al een eigen laptop tot zijn/haar beschikking heeft, dan dient deze aan enkele voorwaarden/eisen te voldoen. De leerling kan met het schoolaccount inloggen in alle benodigde software (o.a. Magister, Microsoft 365) en zo deelnemen aan het onderwijs op Helder.

Situatie 2: mogelijkheid aanschaf educatielaptop
Voor de aanschaf van een laptop en bijbehorende (technische) service zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij bieden educatielaptops aan op basis van huur of koop. Hierbij is inbegrepen het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking. In de flyer van The Rent Company vindt u alle informatie over de mogelijkheden voor schooljaar 2022-2023. Ook op de website van The Rent Company vindt u meer informatie. In mei/juni versturen wij voor deze laptop het bestelformulier (aan de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen), zodat u bij interesse een laptop kunt aanschaffen/een huurcontract kunt afsluiten.

Bijdrage school
School draagt jaarlijks bij aan de aanschaf van de laptop of het meebrengen van een eigen laptop anders dan die van The Rent Company. Deze bijdrage bedraagt € 25,- en wordt in mindering gebracht op de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage, die u in oktober van school ontvangt.
  


 Stichting Leergeld
Voor ouders kan de aanschaf van een device financieel een probleem zijn. Zij kunnen in dat geval een aanvraag doen voor ondersteuning van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld is een landelijk initiatief en kent 108 lokale stichtingen met eigen middelen, mogelijkheden en regels. Wij hebben met 11 verschillende Stichtingen in Eindhoven en omgeving contact gezocht en afspraken gemaakt over een bijdrage in de kosten van het device. Wanneer u voornemens bent om voor schooljaar 2022-2023 bij The Rent Company een laptop aan te schaffen, maar hiervoor niet de financiële middelen hebt, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld in uw regio om na te gaan of u in aanmerking komt voor vergoeding van een laptop.