Het team.

Helder maakt onderdeel uit van Scholengroep Het Plein:

Directie Scholengroep het Plein

mw. dr. C.I.M. Sebregts, rector
mw. J.G.M. Derks MSc, directeur
Schoolleiding Helder havo/ vwo        Mevrouw I. van Eijndhoven
Directeur
        De heer A. Versmissen
Teamleider

Klik op onderstaande links om personeelsleden te raadplegen:

Mentoren

Docenten

Overig personeel