Het team.

Helder maakt onderdeel uit van Parmant Scholen:

Directie Parmant Scholen.

Mw. dr. C.I.M. Sebregts, rector
Dhr. M. Roelofsen, directeur bedrijfsvoering
Mw. I. van Eijndhoven, directeur onderwijs

Schoolleiding Helder havo/vwo.
Dhr. ir. P.F.H.M. van den Eijnde, directeur
Dhr. T.T. van der Heijden, teamleider

Klik op onderstaande links om personeelsleden te raadplegen:


Mentoren

Docenten

Overig personeel