Plenda.

Onze leerlingen ontvangen bij start schooljaar een Plenda van school. De Plenda is een schoolagenda waarin je huiswerk kunt noteren én plannen. Je schrijft niet alleen op wanneer het werk af moet zijn, maar je plant ook wanneer je wat daadwerkelijk gaat doen. Op tijd beginnen en precies weten waar je aan toe bent geeft overzicht en rust.

Hoe gebruik ik mijn Plenda?

1. Noteer je huiswerk in de klas in je Plenda > Gebruik zoveel mogelijk afkortingen (zie onderstaande lijst).

2. Markeer toetsen.

3. Plan je huiswerk in het plangedeelte:
a. Plan een toets dezelfde dag nog in.
b. Bekijk de stof > wat moet ik precies kennen, hoeveel onderdelen/paragrafen zijn het, is het veel, vind ik het moeilijk of makkelijk?
c. Verdeel de stof in kleine stukjes, die te leren zijn op 1 dag.
d. Tel in hoeveel stukjes je de stof hebt verdeeld > = aantal dagen die nodig zijn om te leren.
e. Tel hierbij nog 1 dag extra als herhaal- en/of reservedag.
f. Tel het totale aantal dagen terug vanaf de dag dat je toets gepland staat. > Houd rekening met privé-afspraken.
g. Schrijf per dag op welk stuk je gaat leren.
h. Herhaal elke dag wat je in de dagen ervoor al geleerd hebt, indien je planning dit toelaat.
i. De dag voor je toets is altijd de herhaaldag van alles. Als er iets in je planning is misgelopen, is deze dag een reservedag om gemiste stukken alsnog te doen.

4. Plan je maakwerk hieromheen.
Doe je maakwerk z.s.m. (liefst op de dag van opkrijgen) en niet pas een dag van tevoren.

5. Vink het ingeplande huiswerk af in het agendagedeelte.

6. Nummer je ingeplande taken van de huidige dag in volgorde van aanpak > Pas op de dag zelf, want misschien plan je er op een dag nog iets bij.
- Begin met iets makkelijks, doe daarna het belangrijkste of moeilijkste.
- Wissel maak- en leerwerk af.
- Wissel talen, zaakvakken en exacte vakken af.
- Plan hierbij ook pauzes in van 5 tot 10 minuten. Schrijf pauzes ook in je planning op en nummer ze mee, indien je dit nodig hebt.

7. Ga op een rustige werkplek zitten, zet alle afleiding uit, leg alle afleiding weg.

8. Doe je huiswerk.

9. Vink het gemaakte huiswerk af in je plangedeelte.

Afkortingen