Welkom.

Helder is een bijzondere school voor bijzondere kinderen. Ons profiel is helder: we geven toponderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D. 

Als u zich oriënteert op een schoolkeuze voor uw kind, zijn er twee vragen erg belangrijk. Past onze school bij uw kind? En past uw kind bij onze school? 

Voordat u uw kind aanmeldt is het goed om eerst alle informatie over de toelatingscriteria en de aanmeldprocedure door te lezen.

Aanmelden.
Benodigde documenten voor screening.
Formulieren.
Procedure.
Protocol aannemen en verwijzen Samenwerkingsverband.
Toelatingscriteria.
Ouders.
Leerling.
Instroom.