Toelatingscriteria.

De aannamecommissie beoordeelt dossiers aan de hand van de volgende criteria:

  1.  Er moet een diagnose binnen het autistisch spectrum zijn en/of diagnose AD(H)D of de leerling heeft een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte maar geen diagnose.
  2.  Een totaal IQ van tenminste 110, gemeten met een betrouwbare intelligentietest, waarbij ook het profielblad beschikbaar is (bij voorkeur WISC III; NIO). De rapportage mag niet ouder zijn dan twee jaar vóór plaatsingsdatum.
  3.  Een verwerkingssnelheid van minimaal 100
  4.  Een citoscore van 540 of hoger.
  5.  Een schooladvies van de school van herkomst voor havo en/of vwo.
  6.  De verwachting dat de leerling op termijn kan doorstromen naar het regulier onderwijs.

    *Diagnose = classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornissen in DSM IV/DSM V (autistische stoornis, stoornis van Asperger, PDD-NOS, AD(H)D).

Aanmelden.
Benodigde documenten voor screening.
Formulieren.
Procedure.
Protocol aannemen en verwijzen Samenwerkingsverband.