Overlegorganen.

Wij vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en personeel meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school.

Dit gebeurt binnen de medezeggenschapsraad van Parmant Scholen en de deelraad van Helder. 

Naast een actieve leerlingenraad kent Helder een ouderplatform waar ouders en school elkaar ontmoeten. Op dit platform vindt uitwisseling plaats van informatie, worden ervaringen gedeeld of samenwerking gezocht voor een activiteit.