Leerjaar 4, 5 en 6.

In leerjaar 4 kijken we met onze leerlingen naar een mogelijke keuze voor hun vervolgstudie. Ook dit gebeurt op individuele basis met de leerling.

Bedrijfsbezoeken
‘Wat de boer niet ken, dat eet hij niet.’ Vertaald naar het onderwijs betekent dat: een leerling zal niet gauw een beroeps-of studiekeuze maken, als hij/zij daar nooit mee in aanraking is gekomen. Daarom is het van het grootste belang om veel beroepen onder de aandacht te brengen. En wel op zo'n manier dat het tot de verbeelding spreekt.

Open dagen
We stimuleren onze leerlingen om HBO en WO vervolgopleidingen te bezoeken, bijvoorbeeld bij open dagen. Het initiatief ligt in eerste instantie bij ouders en leerlingen. Het bezoek gebeurt op eigen gelegenheid. Eventueel kan het bezoek ook onder begeleiding van de loopbaanbegeleider plaatsvinden.
 
Meeloopdagen op scholen
Na het lezen van alle informatie hebben leerlingen ongetwijfeld nog veel vragen over de vervolgopleidingen. Een opleiding kies je toch niet zomaar! Om zich verder te oriënteren, kunnen leerlingen zich aanmelden voor een meeloopdag. Zij kunnen dan lessen bijwonen, collegemateriaal inzien, de sfeer proeven en een praatje maken met docenten en studenten van de gekozen vervolgopleiding.

Individuele gesprekken met de loopbaanbegeleider
Met elke leerling voeren we individuele gesprekken. De leerlingbegeleider, mentor en of de loopbaanbegeleider voeren de gesprekken om tot een goed beeld te komen van de leerling en de keuzes die nodig zijn voor de vervolgopleiding en vakkeuze.

Studiekeuzeprogramma
We gebruiken het programma Qompas Studiekeuze om onze leerlingen te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze, die aansluit bij hun interesses.

Qompas StudieKeuze is een studiekeuzeprogramma voor 4/5 havo en (4) 5/6 vwo met uitgebreide informatie van ongeveer 500 bachelorstudies van de hogescholen en universiteiten in Nederland. De methode is volledig online, bestaat uit een stappenplan, open dagen-kalender, drie tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie.

Voorlichting ervaringsdeskundigen
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij de informatie gegeven wordt door een student HBO met Asperger, wordt ingegaan op de vraag hoe het is om te studeren met ASS.

In leerjaar 5 en 6 (voor vwo leerlingen ) vinden er zeer gerichte gesprekkenplaats over de schoolkeuze en wordt een traject uitgezet om te komen tot een vervolgopleiding. Ook hier vindt begeleiding tijdens het traject naar inschrijving op een vervolgopleiding plaats.