Loopbaanbegeleiding. (LOB)

Op Helder besteden we zeer intensief en gericht aandacht aan loopbaanbegeleiding (LOB). Onze decaan, mevrouw E. van den Hurk, draagt er samen met de betrokken mentoren zorg voor dat onze leerlingen de juiste keuzes (kunnen) maken voor hun loopbaanmogelijkheden.

Het doel van LOB is leerlingen begeleiden naar een verantwoorde studie- en beroepskeuze. Hiervoor leert een leerling te overzien wat de consequenties van allerlei keuzemogelijkheden zijn. Dat helpt om doordachte beslissingen te nemen. Op basis van eigen ervaringen kunnen leerlingen vaak een betere keuze maken voor een bepaald vakgebied. Ze ervaren welke vaardigheden nodig zijn om daarin verder te gaan.

Op Helder beginnen we al in leerjaar 1 met LOB. De bedoeling is dat onze schoolleiders, decaan en docenten samenwerken met loopbaandeskundigen, het vervolgonderwijs, en de arbeidsmarkt. Voor de school is bijvoorbeeld het loopbaangesprek een expliciete mogelijkheid voor de loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Het loopbaangesprek heeft diverse doelen. Het dient bij de leerling de persoonlijke effectiviteit te versterken en het intern ondernemerschap te prikkelen. Het helpt bovendien de context van de leerling te onderzoeken en de context mee te nemen in de loopbaanafwegingen. Volgens een advies van de VO-raad moeten scholen ruimte en mogelijkheden creëren om een eigen uitgewerkte LOB-programma op te zetten. Hiervoor worden landelijk diverse initiatieven ontwikkeld waar ook Helder aan zal deelnemen.

Binnen Helder hechten we grote waarde aan het principe van LOB. Het is voor onze leerlingen van het grootste belang dat ze op een effectieve wijze begeleid worden naar een vervolgtraject. We kijken al vanaf de aanmelding van een leerling, en vervolgens vanaf binnenkomst in leerjaar 1 of een leerling na 2 jaar of 3 jaar kan uitstromen naar het regulier onderwijs. Leerlingen van wie wij denken dat dit niet mogelijk is, krijgen van ons een aanbod voor een eindexamentraject bij Helder.