Onze professionals.

Binnen Helder werken wij met diverse professionals om ons onderwijs en onze ondersteuning nog beter op de leerling af te kunnen stemmen.

Onder de diverse rollen vindt u meer informatie over de inhoud van de betreffende functie en wie hiervoor het aanspreekpunt is.

Bouwcoördinator.
• Dyslexiecoach.
• In-uit-doorstroomcoördinator.
• Mentor.
• Orthopedagoog.
• Veiligheidscoördinator.
• Vertrouwenspersoon.
• Zorgconsulent.