Schoolbenodigdheden.

Lijsten schoolbenodigdheden 2020-2021
Welke spullen en materialen hebben leerlingen in de lessen van Helder nodig?

Schoolbenodigdheden leerjaar 1
Schoolbenodigdheden leerjaar 2 en 3
Schoolbenodigdheden bovenbouw