Ondersteuningsconsulent.

De ondersteuningsconsulent is een onderdeel van de aannamecommissie. Zij voert de observaties van eventuele nieuwe leerlingen uit op de basisschool.

Daarnaast kan de inzet van de ondersteuningsconsulent gevraagd worden door het ondersteuningsteam binnen de school. Denk dan bijvoorbeeld aan het observeren van een leerling in een klassensituatie en het extra begeleiden van een leerling bij o.a. het 'leren leren' en 'leren plannen'.

Onze ondersteuningsconsulentes zijn mevrouw M. van Heeswijk en mevrouw E. Ledeboer.

 

                               
                       
Mw. M. van Heeswijk
                    Mw. E. Ledeboer