Open Dag.

Open Dag 2022
De Open Dag wordt dit schooljaar (21-22) gehouden op woensdag 19 januari van 15.00 tot 18.00 uur. Vooralsnog kan de Open Dag op school plaatsvinden.

Nu al meer weten?
Bekijk nu onze 360 schooltour en open-dagpagina 2021 via:

https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Online-Open-Dag

Hier vindt u alle informatie die relevant is voor groep-8-leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) op één plek.Informatie aanschaf device schooljaar 2021-2022

Zoals op de pagina over devices en in onze schoolwiki is te lezen, vragen wij aanstaande eerstejaars een eigen device (laptop) mee te brengen voor schoolgebruik. In deze tijd van (digitaal) afstandsonderwijs is het gebruik van een eigen device relevanter dan ooit. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Dit is een partij die leerlingen op basis van het Easy4U-abonnement een totaalpakket met laptop, software, service en een schade- en diefstaldekking aanbiedt.

Omdat onze fysieke Open Dag is komen te vervallen - en daarmee ook de presentatie van The Rent Company bij ons op school - heeft The Rent Company een speciale 'open-dag-pagina' ingericht. Hier vindt u alle informatie over de betreffende abonnementen:

https://rentcompany.nl/open-dag

www.rentcompany.nl/open-day


U/uw kind heeft al eigen laptop
Wanneer uw kind naar Helder gaat, wordt u na de aanmeldingsprocedure verder geïnformeerd over het bestellen van een laptop bij The Rent Company. Naar verwachting is dit in de loop van mei. Een laptop van The Rent Company is géén verplichting; wanneer u of uw zoon/dochter al een geschikte laptop heeft of deze elders wil kopen, mag deze óók worden gebruikt voor schoolgebruik. De laptop dient dan wel aan enkele technische voorwaarden te voldoen. Wanneer u geen eigen laptop meebrengt of er één aanschaft, kan uw zoon/dochter in overleg met school in sommige gevallen gebruikmaken van een leendevice (iPad). 

Prijsindicatie The Rent Company
De prijzen voor volgend schooljaar zijn nog niet definitief bekend, wel kan The Rent Company een indicatie geven: € 15,40 per maand bij een Easy4U-abonnement van 48 maanden. De indicatieprijs bij koop is € 724,-. Hier zit dus hardware, software, service en schade- en diefstaldekking bij inbegrepen. Voor meer informatie zie https://rentcompany.nl/open-dag. In de loop van mei wordt u verder geïnformeerd over het aanbod en de prijzen.

Bijdrage school
Wij dragen bij gebruik van een eigen device jaarlijks € 25,- bij in de kosten. U ontvangt in vier schooljaren een totaalkorting van maximaal € 100,-. Deze bijdrage ontvangt u niet wanneer uw kind een leendevice van school gebruikt of in aanmerking komt voor Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld
Wij begrijpen dat de aanschaf van een laptop voor sommige gezinnen financieel niet haalbaar is. In dit geval adviseren wij u om contact op te nemen Stichting Leergeld of met de school via info-helder@parmantscholen.nl. Wij helpen u graag verder zodat uw kind zonder zorgen aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.