Leerlingenraad.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen op onze school en behartigt hun belangen. De leerlingenraad doet dit door de gang van zaken op school te volgen, hier vragen over te stellen en adviezen te geven. De leerlingenraad organiseert activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen of die ten goede komen aan de sfeer op school. Eén leerling van de leerlingenraad zit bij de deelraad en doet actief mee met de deelraadvergaderingen.

Leerlingen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de leerlingenraad. Het streven is om alle jaarlagen en alle niveaus te vertegenwoordigen. Twee keer per maand wordt er met de hele raad vergaderd, over de voortgang van activiteiten en gebeurtenissen op school.

‘We werken samen, luisteren naar elkaar en proberen samen dingen te bereiken’

‘Ik vind het leuk dat de automaat is gekomen door de leerlingenraad, want er komen veel kinderen in de pauze voor de automaat staan. Ik haal er altijd snoep uit, want dat vind ik het lekkerst.’