Examens en toetsen.


Toetsweek

In de loop van het jaar zijn er drie toetsweken. Het aantal toetsweken is afhankelijk van het leerjaar. 

- Klas 1 en 2: 1 toetsweek (periode 3)
- Klas 3: 2 toetsweken (periode 2 en 3)
- Klas 4, 5 en 6: 3 toetsweken

In de jaaragenda worden de exacte data met afwijkende lestijden vermeld.

Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)
Aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) mag pas worden deelgenomen nadat het schoolexamen is afgerond. Voor vakken die geen CSE kennen, geldt het eindcijfer van het schoolexamen op Helder als definitief eindcijfer. Voor vakken waarin zowel schoolexamen als CSE wordt afgelegd, geldt dat de cijfers van beide onderdelen worden gemiddeld.

Meer informatie over de Centraal Schriftelijk Examens is te vinden op examenblad.nl.

Zak- en slaagregeling eindexamen havo en vwo
In 2013 zijn de exameneisen in het voortgezet onderwijs aangescherpt en ook voor dit schooljaar gelden er nieuwe exameneisen: voor het havo en het vwo is de zogenaamde kernvakkenregel van kracht. Voor een volledig overzicht van de zak- en slaagregeling verwijzen wij u naar onze schoolwiki.


Programma’s toetsing en afsluiting (PTA) 
HAVO 4 Schooljaar 2020 - 2021
HAVO 5 Schooljaar 2020 - 2021
VWO 4 Schooljaar 2020 - 2021
VWO 5 Schooljaar 2020 - 2021
VWO 6 Schooljaar 2020 - 2021Wijziging PTA schooljaar 2020-2021
Aanpassing PTA 26 januari 2021
Aanpassing PTA 12 april 2021
Aanpassing PTA 23 juni 2021

Brieven
Brief verhindering deelname onderdeel schoolexamen

CSE 2020-2021
Aanpassingen en informatie examenkandidaten
Presentatie informatieavond 12 april CSE 20-21 
Procedure CSE 2020-2021

Examenreglement
Examenreglement Helder 2020 - 2021
Addendum examenreglement 2020-2021

Praktische regels
Praktische regels examenregeling 2020 - 2021*
*aangepaste versie i.v.m. corona-maatregelen

Vragen
Heb je vragen omtrent je vakkenpakket, je examendossier, het centraal schriftelijk examen of andere examenzaken dan kun je direct contact opnemen met het Examenbureau, via examenbureau-helder@parmantscholen.nl.

Handige links
alleexamens.nl
mijneindexamen.nl
lerenvoorhetexamen.nl