Examens en toetsen.


Toetsweek

In de loop van het jaar zijn er drie toetsweken. Het aantal toetsweken is afhankelijk van het leerjaar. 

- Klas 1 en 2: 1 toetsweek (periode 3)
- Klas 3: 2 toetsweken (periode 2 en 3)
- Klas 4, 5 en 6: 3 toetsweken

In de jaaragenda worden de exacte data met afwijkende lestijden vermeld.

Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)
Aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) mag pas worden deelgenomen nadat het schoolexamen is afgerond. Voor vakken die geen CSE kennen, geldt het eindcijfer van het schoolexamen op Helder als definitief eindcijfer. Voor vakken waarin zowel schoolexamen als CSE wordt afgelegd, geldt dat de cijfers van beide onderdelen worden gemiddeld.

Meer informatie over de Centraal Schriftelijk Examens is te vinden op examenblad.nl.

Zak- en slaagregeling eindexamen havo en vwo
In 2013 zijn de exameneisen in het voortgezet onderwijs aangescherpt en ook voor dit schooljaar gelden er nieuwe exameneisen: voor het havo en het vwo is de zogenaamde kernvakkenregel van kracht. Voor een volledig overzicht van de zak- en slaagregeling verwijzen wij u naar onze schoolwiki.


Vragen

Heb je vragen omtrent je vakkenpakket, je examendossier, het centraal schriftelijk examen of andere examenzaken dan kun je direct contact opnemen met het Examenbureau, via examenbureau-helder@parmantscholen.nl.

Examenreglement 
Examenreglement Helder 2021 - 2022
Addendum examenreglement 2021-2022

CSE 2021-2022
Informatie examenkandidaten - examenfolder
Procedure CSE 21-22 examenkandidaten

Programma’s toetsing en afsluiting (PTA) 
HAVO 4 Schooljaar 2021 - 2022
HAVO 5 Schooljaar 2021 - 2022
VWO 4 Schooljaar 2021 - 2022
VWO 5 Schooljaar 2021 - 2022
VWO 6 Schooljaar 2021 - 2022

Wijziging PTA 2021-2022
HAVO 4 economie 2021-2022

Praktische regels
Praktische regels examenregeling 2021 - 2022

Brieven
Brief verhindering deelname onderdeel schoolexamen 

Handige links
alleexamens.nl
mijneindexamen.nl
lerenvoorhetexamen.nl