Examens en toetsen.


Toetsweek
In de loop van het jaar zijn er drie toetsweken. Het aantal toetsweken is afhankelijk van het leerjaar. 

- Klas 1: 2 toetsweken (periode 2 en 3)
- Klas 2, 3, 4 en vwo 5: 3 toetsweken (1,2,3) 
- Klas havo 5 en vwo 6: 2 toetsweken (1 en 2)

In de jaaragenda worden de exacte data met afwijkende lestijden vermeld.

Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)
Aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) mag pas worden deelgenomen nadat het schoolexamen is afgerond. Voor vakken die geen CSE kennen, geldt het eindcijfer van het schoolexamen op Helder als definitief eindcijfer. Voor vakken waarin zowel schoolexamen als CSE wordt afgelegd, geldt dat de cijfers van beide onderdelen worden gemiddeld.

Meer informatie over de Centraal Schriftelijk Examens is te vinden op examenblad.nl.

Zak- en slaagregeling eindexamen havo en vwo
In 2013 zijn de exameneisen in het voortgezet onderwijs aangescherpt en ook voor dit schooljaar gelden er nieuwe exameneisen: voor het havo en het vwo is de zogenaamde kernvakkenregel van kracht. Voor een volledig overzicht van de zak- en slaagregeling verwijzen wij u naar onze schoolwiki.

Vragen
Heb je vragen omtrent je vakkenpakket, je examendossier, het centraal schriftelijk examen of andere examenzaken dan kun je direct contact opnemen met het Examenbureau, via examenbureau-helder@parmantscholen.nl.

Praktische regels examenreglement 
Praktische regels voor de leerlingen

Examenreglement 

Examenreglement Helder 2023-2024

Programma’s toetsing en afsluiting (PTA) 
HAVO 4 Schooljaar 2023-2024
HAVO 5 Schooljaar 2023-2024
VWO 4 Schooljaar 2023-2024
VWO 5 Schooljaar 2023-2024
VWO 6 Schooljaar 2023-2024

Brieven
Brief verhindering deelname onderdeel schoolexamen

Handige links
alleexamens.nl
mijneindexamen.nl
lerenvoorhetexamen.nl