Schoolregels Helder.

Op Helder hanteren we een aantal regels die de goede gang van zaken op school bevorderen. Aan het begin van het schooljaar reiken we onze schoolregels aan alle leerlingen uit.

De regels worden in de klas besproken. Als de regels worden aangepast, brengen we onze leerlingen hiervan op de hoogte. Soms kan het nodig zijn om de regels voor een individuele leerling aan te scherpen of aan te passen.

Als norm hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Wij komen op tijd.
• Wij komen afspraken na.
• Wij komen voorbereid in de les en op afspraken.
• Wij luisteren naar elkaar.
Helder(e) code

Social media
Richtlijnen gebruik Social Media leerlingen
Adviezen m.b.t. Social Media voor leerlingen
Poster social media op Helder havo/vwo


Helder(e) code.