Update tijdelijke huisvesting - 7 mei 2024

Deze week kreeg het team een sneak peak van de tijdelijke huisvesting van Helder aan de Von Flotowlaan in Eindhoven. De ‘Helder-vleugel’ (onderdeel van de tijdelijke huisvesting, welke we samen met het @sintjoriscollege na de zomervakantie zullen betrekken) wordt op dit moment volop verbouwd. Het Helder-gedeelte is een apart gedeelte, welke verbonden is met het gedeelte van het Sint-Joriscollege, maar een eigen ingang en schoolplein heeft.

De inkijk die we kregen gaf goede zin voor onze huisvesting voor de komende jaren! Het is een licht, ruimtelijk en overzichtelijk gebouw met grote lokalen. We kijken ernaar uit om hier te mogen vertoeven!

Ook de leerlingen en ouders zullen nog vóór de zomervakantie de gelegenheid krijgen om het nieuwe gebouw te bezoeken. Zie voor meer informatie onze kalender op de site.

Disclaimer: de foto’s geven een impressie van de ruimte, maar uiteraard niet van het eindresultaat. De verbouwing zal naar verwachting eind juni afgerond zijn.

Update nieuwbouw - 17 april 2024

Op 17 april organiseerden wij ('t Joris en Helder) een omgevingsdialoog voor buurtbewoners. Er werd een presentatie gegeven over de planning, sloop en nieuwbouwtraject. Na afloop hadden buurtbewoners gelegenheid om in gesprek te gaan met de scholen over de werkzaamheden. In onderstaande bijlagen treft u meer informatie over de omgevingsdialoog.

 

Update nieuwbouw en tijdelijke huisvesting Helder en Sint-Joriscollege - 27 februari 2024

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van de nieuwbouwontwikkelingen. Zoals eerder dit schooljaar met u gecommuniceerd, zal de nieuwbouw waar beide middelbare scholen in gehuisvest gaan worden op dezelfde plek komen als het huidige Sint-Joriscollege. Tijdens de sloop van het bestaande gebouw van het Sint-Joriscollege en de realisatie van de nieuwbouw, worden de leerlingen van beide scholen tijdelijk gehuisvest op de Von Flotowlaan 1. Dit voorstel wordt begin april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Planning verbouwing Von Flotowlaan

Om de nieuwbouw op de huidige positie van de school mogelijk te maken, is tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van beide scholen nodig. Deze locatie is gevonden in de Von Flotowlaan 1 te Eindhoven. Hier krijgen tot het einde van dit schooljaar de leerlingen van het Van Maerlantlyceum nog les in afwachting van de oplevering van hun nieuwe schoolgebouw.
Omdat Sint-Joriscollege extra sportlessen aanbiedt en beide scholen ongeveer 500 leerlingen meer dan Van Maerlantlyceum huisvesten, worden de twee naastgelegen gymzalen aan de Strausslaan 1 beschikbaar gesteld om ons bewegingsonderwijs te realiseren.

Om het pand aan de Von Flotowlaan en de gymzalen aan de Strausslaan gereed te maken voor de tijdelijke huisvesting van de 1.660 leerlingen van beide scholen, trekt het college van B&W 1,8 miljoen euro uit. Dit bedrag is bestemd voor achterstallig onderhoud en het aanpassen van de ruimten ten behoeve van theoretisch onderwijs.

De benodigde werkzaamheden aan de Von Flotowlaan en Strausslaan starten in april 2024 en zijn naar verwachting in augustus 2024 gereed. De leerlingen van beide scholen starten dan na de zomervakantie het nieuwe schooljaar in de tijdelijke huisvesting. De leerlingen van Helder zullen al eerder, vlak voor de zomervakantie, kennismaken met het gebouw aan de Van Flotowlaan. Daarnaast zal de rapportuitreiking voor de leerlingen van Helder ook op de Van Flotowlaan plaatsvinden. De sloop van het bestaande gebouw van het Sint-Joriscollege start naar verwachting in september 2024.

Start nieuwe ontwerpfase nieuwbouw

De gewijzigde plannen om de nieuwbouw op de plek van het huidige schoolgebouw te bouwen, vragen om een nieuw ontwerp. Binnenkort starten we met de voorlopige ontwerpfase. In deze fase haalt de architect zoveel mogelijk informatie op. Met deze informatie gaat de architect vervolgens aan de slag om een definitief ontwerp uit te werken.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen, via het e-mailadres jorishelder-nieuwbouw@parmantscholen.nl