Aanmelden.

U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de door het samenwerkingsverband Eindhoven - Kempenland afgesproken aanmeldperiode. Dat kan via het officiële aanmeldformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen. 

Uiterlijk 15 maart ontvangen groep-8-leerlingen het definitieve advies van de basisschool. Daarom is afgesproken de aanmelddagen te verschuiven naar 15 tot en met 19 maart 2021. U kunt uw zoon/dochter fysiek bij ons op school aanmelden. Lees hieronder hoe en wanneer. 

De aanmelddagen en -tijden voor Helder zijn:

Maandag 15 maart: 16.00 - 19.00 uur
Woensdag 17 maart: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 18 maart: 16.00 - 19.00 uur

Tijdslot reserveren
We zijn bezig met het implementeren van een applicatie waarmee u online een tijdslot reserveert binnen bovengenoemde tijden op één van de aanmelddagen. Zodra deze beschikbaar is informeren wij u verder. Houd deze pagina in de gaten.
Ouders/ verzorgers van instroomleerlingen, leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen zich aanmelden in mei (exacte datum is voor 2021 nog niet definitief vastgesteld). De instroomleerling dient hierbij aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs. Meer info over deze aanmelddag vindt u hier.

Als wij bij aanmelding niet voldoende gegevens hebben ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkingsverband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte. 

Wij beginnen echter al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september 2020 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren voor deze screening. 

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar 
info-helder@sghetplein.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.