Aanmelden.

Aanmelden schooljaar 2023-2024 
Wij beginnen al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september 2022 de benodigde gegevens van uw kind aanleveren voor deze screening.

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar info-helder@parmantscholen.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.

Aanmelddagen in 2023
De aanmelddagen voor schooljaar 2023-2024 vinden plaats op de volgende data:

Maandag 6 maart 2023 van 16.00 tot 19.00 uur
Woensdag 8 maart 2023 van 15.00 tot 18.00 uur
Donderdag 9 maart 2023 van 16.00 tot 19.00 uur

Let op: bij het aanmeldgesprek dient de aan te melden leerling zelf aanwezig te zijn met zijn/haar identiteitsbewijs.

Het gesprek vindt plaats op Helder met één van de orthopedagogen, mevrouw Van den Broek of mevrouw Van Esbroeck. Gelieve met één ouder te komen. U mag samen met uw kind op een moment langskomen dat u uitkomt, mits op bovengenoemde data en binnen bovengenoemde tijden. 

Mogelijkheid rondleiding
Na afloop van het gesprek hebben u en uw kind de mogelijkheid om de school te zien. Eén van onze docenten zal met u een rondje lopen door de school, zodat u en uw kind een indruk krijgen van hoe het eruitziet op Helder. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Aanmelden instroom (leerlingen voortgezet onderwijs)
Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders.

Aanmeldprocedure
Vanaf februari kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw kind contact opneemt met onze instroomcoördinator, mevrouw I. van den Broek en dat u het contactformulier op onze webpagina: https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren invult. Hierna zal u samen met uw zoon/dochter worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek.

De aanmelddata voor instroomleerlingen voor schooljaar 2023-2024 zijn: 
Woensdag 24 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur
Donderdag 25 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur

De aanmeldingen zullen fysiek plaatsvinden, dus bij ons op Helder (Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven). NB: De instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs. Aanmelden instroom huidig schooljaar

Wilt u uw kind in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinatoren I. van den Broek of E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte voor instroom.

Ruimte instroom huidig schooljaar
Er is beperkt plek voor instromers, raadpleeg ruimte instroom om het aantal plaatsen per klas in te zien. 

Informatie over instroom vindt u ook op onze webpagina https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Instroom