Aanmelden.

Aanmelden schooljaar 2022-2023 
In de loop van het schooljaar vindt u hier meer informatie over de aanmelddagen op Helder.

Wij beginnen echter al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september 2021 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren voor deze screening.

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar info-helder@parmantscholen.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.