Aanmelden.

Aanmelden vanuit Antoon Schellenscollege en EOA

Op maandag 4 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur kunt u uw kind vanuit Antoon Schellenscollege of EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) op Helder voor schooljaar 2024-2025 aanmelden. Vul eerst het aanmeldformulier online in. Vervolgens maakt u de aanmelding voor uw zoon/dochter definitief door naar Helder te komen voor het aanmeldgesprek. Uw zoon/dochter dient hierbij aanwezig te zijn. Neemt u tevens een geldig identiteitsbewijs mee. 

 

Leuk dat je interesse hebt in Helder! Op deze pagina zetten we het aanmeldproces uiteen.

Screening 2024-2025
Wij beginnen al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september 2023 de benodigde gegevens van uw kind aanleveren voor deze screening.

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar info-helder@parmantscholen.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.

Aanmelddagen in 2024
Voordat u op gesprek komt op een van ondergenoemde data, dient u het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier zal hier beschikbaar zijn in de aanmeldweek in maart 2024.

De aanmeldweek voor schooljaar 2024-2025 vindt plaats op de volgende data:

Maandag 25 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur
Woensdag 27 maart 2024 van 15.00 tot 18.00 uur
Donderdag 28 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur

Let op: bij het aanmeldgesprek op Helder dient de aan te melden leerling zelf aanwezig te zijn met zijn/haar identiteitsbewijs.

Het gesprek vindt plaats op Helder met de orthopedagoog, mevrouw Van Esbroeck. U mag samen met uw kind op een moment langskomen dat u uitkomt, mits op bovengenoemde data en binnen bovengenoemde tijden (dagen en tijden worden t.z.t. kenbaar gemaakt).

Aanmelden instroom 2024-2025 (leerlingen voortgezet onderwijs)
Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders.

Aanmeldprocedure instroomleerlingen
Vanaf februari 2024 kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw kind contact opneemt met onze instroomcoördinator, mevrouw I. van den Broek en dat u het contactformulier op onze webpagina: https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren invult. Hierna zal u samen met uw zoon/dochter worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek.

Aanmelddata instroomleerlingen
De aanmelddagen voor instroomleerlingen voor schooljaar 2024-2025 zijn:

Woensdag 22 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur
Donderdag 23 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur


Ook wordt t.z.t. het aanmeldformulier hier beschikbaar gesteld. Deze dient u voorafgaand aan het gesprek in te vullen. Let op: dit formulier is niet hetzelfde als bovenstaand contactformulier.

De aanmeldingen zullen fysiek plaatsvinden, dus bij ons op Helder (Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven). NB: De instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs.

Aanmelden instroom huidig schooljaar
Wilt u uw kind in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinator E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte voor instroom.

Ruimte instroom huidig schooljaar
Er is beperkt plek voor instromers, raadpleeg onze instroompagina om het aantal plaatsen per klas in te zien. 

Informatie over instroom vindt u ook op onze webpagina https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Instroom