Aanmelden.

Leuk dat je kiest voor Helder! Welkom!

Aanmelden schooljaar 2024-2025
Zodra de informatie over het aanmelden voor schooljaar 2024-2025 bekend is, wordt u hier verder geïnformeerd. 

Screening 2024-2025
Wij beginnen al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september 2023 de benodigde gegevens van uw kind aanleveren voor deze screening.

Aanmelden schooljaar 2023-2024 

Wij beginnen al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september 2022 de benodigde gegevens van uw kind aanleveren voor deze screening.

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar info-helder@parmantscholen.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.

Aanmelddagen in 2023

BELANGRIJK: aanmeldformulier hier invullen

Voordat u op gesprek komt op een van bovengenoemde data, dient u het aanmeldformulier in te vullen. Vanaf maandag 6 maart kunt u dat via deze link doen. Mocht deze niet werken, dan kunt u het volgende adres selecteren en kopiëren naar de adresbalk van uw browser: https://aanmelden-parmant.web2work.nl/Helder Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen wij contact op voor een kennismakingsgesprek en een definitieve inschrijving

De aanmelddagen voor schooljaar 2023-2024 vinden plaats op Helder op de volgende data:

Maandag 6 maart 2023 van 16.00 tot 19.00 uur
Woensdag 8 maart 2023 van 15.00 tot 18.00 uur
Donderdag 9 maart 2023 van 16.00 tot 19.00 uur

Let op: bij het aanmeldgesprek dient de aan te melden leerling zelf aanwezig te zijn met zijn/haar identiteitsbewijs.

Het gesprek vindt plaats op Helder met één van de orthopedagogen, mevrouw Van den Broek of mevrouw Van Esbroeck. U mag samen met uw kind op een moment langskomen dat u uitkomt, mits op bovengenoemde data en binnen bovengenoemde tijden. 

Aanmelden instroom (leerlingen voortgezet onderwijs)
Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders.

Aanmeldprocedure instroomleerlingen

Vanaf februari kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw kind contact opneemt met onze instroomcoördinator, mevrouw I. van den Broek en dat u het contactformulier op onze webpagina: https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren invult. Hierna zal u samen met uw zoon/dochter worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek.

Aanmelddata instroomleerlingen: 
Woensdag 24 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur
Donderdag 25 mei 2023 van 15.15 - 17.15 uur
Op deze dagen zal hier een link naar het aanmeldformulier geplaatst worden. Deze dient u vooraf het gesprek op Helder in te vullen. Let op: dit formulier is niet hetzelfde als bovenstaand contactformulier.

De aanmeldingen zullen fysiek plaatsvinden, dus bij ons op Helder (Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven). NB: De instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs.

Aanmelden instroom huidig schooljaar
Wilt u uw kind in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinatoren I. van den Broek of E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte voor instroom.

Ruimte instroom huidig schooljaar
Er is beperkt plek voor instromers, raadpleeg onze instroompagina om het aantal plaatsen per klas in te zien. 

Informatie over instroom vindt u ook op onze webpagina https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Instroom