Aanmelden.

Aanmelden instroomleerlingen schooljaar 2024-2025

UPDATE 27.05.2024: De aanmelddagen zijn verstreken. Heeft u een vraag over onze aanmeldprocedure? Neem dan contact met ons op.

De aanmelddagen voor instroomleerlingen zijn op: 

  • Woensdag 22 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur
  • Donderdag 23 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur 

Voorafgaand aan het gesprek op Helder dient u het aanmeldformulier in te vullen. Deze vindt u hier.

Vervolgens maakt u de aanmelding definitief tijdens het aanmeldgesprek bij ons op Helder: Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven. 

NB: De instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs

 

Aanmelddagen voor schooljaar 2024-2025

Voordat u op gesprek komt op dient u het aanmeldformulier in te vullen. Het aanmeldformulier vindt u hier, tijdens de aanmelddagen. Daarna zien wij u graag met uw kind en zijn/haar geldige identiteitsbewijs op Helder om de aanmelding definitief te maken.


 

De aanmeldweek voor schooljaar 2024-2025 vindt plaats op de volgende data:

Maandag 25 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur
Woensdag 27 maart 2024 van 15.00 tot 18.00 uur
Donderdag 28 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur


Let op: bij het aanmeldgesprek op Helder dient de aan te melden leerling zelf aanwezig te zijn met zijn/haar identiteitsbewijs.

Het gesprek vindt plaats op Helder met de orthopedagoog, mevrouw Van Esbroeck. U mag samen met uw kind op een moment langskomen dat u uitkomt, mits op bovengenoemde data en binnen bovengenoemde tijden (dagen en tijden worden t.z.t. kenbaar gemaakt).

Aanmelden vanuit Antoon Schellenscollege en EOA

Op bovengenoemde data en tijden (25, 27 & 28 maart) is ook de aanmeldperiode voor leerlingen vanuit Antoon Schellenscollege of EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) op Helder voor schooljaar 2024-2025 aanmelden. Voor instroomleerlingen vanuit andere middelbare scholen gelden onderstaande data en tijden. T.z.t. vindt u hier het aanmeldformulier. Vul eerst het aanmeldformulier online in. Vervolgens maakt u de aanmelding voor uw zoon/dochter definitief door naar Helder te komen voor het aanmeldgesprek. Uw zoon/dochter dient hierbij aanwezig te zijn. Neemt u tevens een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee. 

 

Aanmelden instroom 2024-2025 (leerlingen voortgezet onderwijs)

Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders.

Aanmeldprocedure instroomleerlingen
Vanaf februari 2024 kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voordat dit gesprek gepland kan worden, is het noodzakelijk dat de huidige VO-school van uw kind contact opneemt met onze instroomcoördinator, mevrouw I. van den Broek en dat u het contactformulier op onze webpagina: https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Formulieren invult. Hierna zal u samen met uw zoon/dochter worden uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek.

Aanmelddata instroomleerlingen

De aanmelddagen voor instroomleerlingen voor schooljaar 2024-2025 zijn:

Woensdag 22 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur
Donderdag 23 mei 2024 van 15.15 uur tot 17.15 uur


Ook wordt t.z.t. het aanmeldformulier hier beschikbaar gesteld. Deze dient u voorafgaand aan het gesprek in te vullen. Let op: dit formulier is niet hetzelfde als bovenstaand contactformulier.

De aanmeldingen zullen fysiek plaatsvinden, dus bij ons op Helder (Aalsterweg 285, 5644RE Eindhoven). NB: De instroomleerling dient bij het gesprek aanwezig te zijn mét een geldig identiteitsbewijs.

Aanmelden instroom huidig schooljaar

Wilt u uw kind in laten stromen in het huidige schooljaar, neem dan contact op met onze in-uit-doorstoomcoördinator E. van Esbroeck, of via ons algemene telefoonnummer 040 - 215 52 02. Raadpleeg voordat u contact opneemt eerst de ruimte voor instroom.

Ruimte instroom huidig schooljaar

Er is beperkt plek voor instromers, raadpleeg onze instroompagina om het aantal plaatsen per klas in te zien. Informatie over instroom vindt u ook op onze webpagina https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Instroom

 

Screening

Wij beginnen al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september in het voorafgaande schooljaar waarvoor u uw kind wilt aanmelden, de benodigde gegevens van uw kind aanleveren voor deze screening. De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar info-helder@parmantscholen.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.