Aanmelden.

Aanmelden schooljaar 2021-2022
Uiterlijk 15 maart ontvangen groep-8-leerlingen het definitieve advies van de basisschool. Daarom is afgesproken de aanmelddagen te verschuiven naar 15 tot en met 19 maart 2021.
U kunt uw zoon/dochter fysiek of online bij ons op school aanmelden. Lees hieronder hoe en wanneer.

De aanmelddagen en -tijden voor Helder zijn:

Maandag 15 maart: 16.00 - 19.00 uur
Woensdag 17 maart: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag 18 maart: 16.00 - 19.00 uur
 
Tijdslot reserveren
We zijn bezig met het implementeren van een applicatie waarmee u online een tijdslot reserveert binnen bovengenoemde tijden op één van de aanmelddagen. Zodra deze beschikbaar is informeren wij u verder. Houd deze pagina in de gaten.

Instroomleerlingen
Ouders/verzorgers van instroomleerlingen, leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen zich aanmelden op 25 en 26 mei (zie voor precieze tijden de instroompagina). De instroomleerling dient hierbij aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs.

De informatiemiddag voor instroomleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) wordt gehouden op dinsdag 11 mei 2021 van 15.15 tot 16.15 uur. De presentatie wordt online via Teams gegeven. U kunt zich via de instroompagina aanmelden voor deze informatiemiddag.

Overige informatie over de aanmelddagen vindt u tevens op de instroompagina.

Gegevens doorgeven
Als wij bij aanmelding niet voldoende gegevens hebben ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkingsverband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte.

Wij beginnen echter al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 1 september 2020 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren voor deze screening.

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar info-helder@sghetplein.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.