Schoolboeken.

Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. is de leverancier van de schoolboeken. Bij deze leverancier kunnen de schoolboeken digitaal besteld worden.

De boeken zijn eigendom van de school en worden gratis aan de leerlingen in bruikleen gegeven. De school draagt de kosten van het boekenpakket.

Veel boeken zijn tweedehands omdat deze meerdere jaren worden gebruikt. Deze boeken worden aan eind van het schooljaar weer ingeleverd. Tijdens het bestellen op www.iddink.nl wordt dan ook gevraagd om in te stemmen met de bruikleenvoorwaarden.

Op www.iddink.nl is er ook de mogelijkheid om leermiddelen te bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d.

Bestelprocedure
Om de gratis schoolboeken te ontvangen op het huisadres moeten deze vóór de zomervakantie besteld worden op www.iddink.nl.  De bestelprocedure van schoolboeken ontvangen de leerlingen.

Nieuwe instromers dienen de boeken zelf te bestellen bij Iddink. De leerlingen die al op school zitten hebben al een account en inlogcode van Iddink.

Voortijdige uitstroom
Leerlingen die, om welke reden dan ook, voor het eind van het schooljaar de school verlaten, dienen contact op te nemen met Iddink en een retourformulier aan te vragen. De schoolboeken en het retourformulier dienen zij, na de laatste dag op school, bij de administratie af te geven.

Boeken inleveren

Leerlingen krijgen bericht van Iddink waar, wanneer en welke boeken zij aan het eind van het schooljaar dienen in te leveren. Het is belangrijk dat de leerling bij het inleveren alle schoolboeken meeneemt.

Boek niet ingeleverd?
Wanneer een leerling tijdens het inlevermoment op school een boek is vergeten, dient deze zelf contact op te nemen met Iddink en deze alsnog terug te sturen. U kunt contact opnemen met Iddink via telefoonnummer 0318 - 648 761 of kijk op hun website www.iddink.nlDe kosten voor het terugsturen van deze boeken zijn voor de leerling. Deze procedure loopt niet via school, wij kunnen de boeken dus niet voor de leerling terugsturen.


Schade of verlies boeken
Er wordt vanuit gegaan dat de leerling zorgvuldig omgaat met de geleende boeken. 

Dit betekent het volgende: 
- De boeken worden niet beschreven; 
- De pagina’s worden niet gevouwen; 
- Er wordt niet in de pagina’s geknipt; 
- De boeken mogen niet verloren gaan; 
- De boeken worden gekaft.  

Mocht bij het inleveren blijken dat de boeken niet op tijd of onvolledig worden ingeleverd of onzorgvuldig zijn gebruikt, dan is Iddink gerechtigd om de schade te verhalen op de leerling. 
Vragen over schoolboeken of schade?
U kunt zelf contact met Iddink opnemen als u iets te melden heeft over het geleverde boekenpakket, de in rekening gebrachte schade of andere vragen.

Dat kan telefonisch op 0318 - 648761 en via www.iddink.nl.

Op de klantenservice-pagina van Iddink vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.