Vertrouwenspersoon.

Als leerlingen klachten hebben over wat er op school gebeurt, kunnen ze naar onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt en gaat na of een oplossing door bemiddeling kan worden bereikt. Het kan ook dat de vertrouwenspersoon adviseert om een formele klacht in te dienen.

Mevrouw E. Ledeboer is vertrouwenspersoon voor onze leerlingen.


Mevrouw E. Ledeboer