Decanaat.

Onze decaan mevrouw E. van den Hurk, helpt leerlingen bij het maken van bepaalde keuzes op school. Loopbaanbegeleiding is bij de mentoren belegd. In leerjaar 3 kiest de leerling een profiel. In de bovenbouw dient de leerling er achter te komen, wat de meest geschikte vervolgopleiding is.

Het decanaat heeft hulpmiddelen die van pas kunnen komen bij het keuzeproces: allerlei boeken over opleidingen, interessetesten en handige internetadressen.

Samen met de mentoren zorgt de decaan ervoor dat de leerlingen een zo goed mogelijk vervolg op hun schoolloopbaan kunnen kiezen. De profielkeuze bepaalt de verdere schoolloopbaan van de leerlingen in zeer hoge mate. Vooral wat het vervolgonderwijs betreft. Daarom zal de keuze voor een profiel met de uiterste zorg moeten gebeuren.

Bij Helder wordt er daarom vanaf leerjaar 1 al een begin gemaakt met een oriëntatie op de loopbaan van de leerling. Meer informatie over onze loopbaanbegeleiding vindt u hier.

Profielkeuze leerjaar 3
Studiekeuze HAVO 4 en 5, VWO 5 en 6

Corona en studiekeuze
Alle coronaperikelen roepen veel vragen op, zeker ook als het gaat over de studiekeuze en aanmelding voor de vervolgopleiding. In onderstaand document een aantal vragen en antwoorden op een rijtje voor leerlingen (en ouders) die vragen hebben hierover.

Corona en studiekeuze.pdf