Decanaat.

Het LOB-traject (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) op Helder is in een doorlopende leerlijn vormgegeven. Wij willen leerlingen inspireren, motiveren en leren zelfsturend te zijn. Nadenken over de toekomst is leuk! Wie ben ik, wat kan ik, waar wil ik mezelf in ontwikkelen, wat heb ik daar voor nodig en wie kan mij daarbij helpen. Het is een uitdaging om dit proces met onze leerlingen en hun ouders aan te gaan. Samen met ouders, mentoren, vakdocenten, teamleiders bereiden we onze leerlingen voor op een wereld die snel verandert en waar het maken van keuzes steeds ingewikkelder wordt.

Wilt u meer weten over het LOB-traject op Helder en wat dit precies inhoudt voor uw zoon/dochter? Ga naar de website: http://helder.helpmeebijlob.nl/

Meer informatie over de profielkeuze in leerjaar 3 vindt u teven op onze webpagina profielkeuze leerjaar 3.