Leerjaar 3.

Kijken naar interessegebieden
We kijken met elke leerling naar een specifiek interessegebied van de leerling. Gedurende het eerste half jaar werken we met de Motivatiekompas en gaan we kijken waar de werkelijke interesse van de leerlingen liggen om zo te komen tot een wel doordachte profielkeuze. Hierbij wordt vooral uitgegaan wat de leerlingen drijft. Daarnaast kiezen scholieren uit 3 havo en 3 vwo één van de vier eindexamenprofielen aangevuld met keuzevakken. Indien een leerling op Helder blijft is er een keuze uit 2 profielen.

Gesprekken met leerlingen
We voeren individuele gesprekken met elke leerling. De mentor is de eerst aangewezen persoon hiervoor, maar ook de leerlingbegeleider. De mentor en/of loopbaanbegeleider kunnen deze gesprekken voeren.

Profielkeuze
De leerlingen dienen een belangrijk deel van hun examenvakken te kiezen binnen een profiel. Op Helder zijn dit de profielen: Natuur & Techniek (NT)/ Natuur & Gezondheid (NG) en Economie & Maatschappij (EM). Het doel hiervan is de leerlingen een samenhangend vakkenpakket aan te bieden, dat een goede inhoudelijke voorbereiding biedt op (verwante)vervolgopleidingen.

Bespreking van studieresultaten
Tijdens rapportvergaderingen wordt de voortgang van de leerling op zowel didactisch als pedagogisch gebied tegen het licht gehouden. De leerlingbegeleider, de mentor en de vakdocenten zijn hierbij aanwezig om het beeld over de leerling zo compleet mogelijk te krijgen. Gegevens uit deze besprekingen worden meegenomen in het proces van mogelijke (tussentijdse) uitstroom naar ander onderwijs.

In de keuze van een profiel zullen zowel de ouders als de vakdocenten betrokken worden.

Uitstroomadvies
Tijdens loopbaanbegeleiding in leerjaar 2 en 3 worden naast de mening van de mentoren en vakdocenten gebruikt om te komen tot een uitstroomadvies. In geval van uitstroom na het 2e leerjaar, neemt onze loopbaanbegeleider contact op met de ontvangende school om zorg te dragen voor een zogenaamde ‘warme overdracht’. Bij de overgang naar een andere onderwijsinstelling hebben de leerlingen veel baat bij een ‘warme overdracht’. Dat houdt in dat een leerling niet plotseling uit het vizier verdwijnt, en ook dat docenten elkaar kennen en elkaars programma kennen. Zo weten ze waar ze op moeten letten als leerlingen van onze school in hun lessen komen. Bovendien kijken we met de ontvangende school naar een passend profiel en niveau (havo of vwo). Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak met ouders.