Veelgestelde vragen.


Bent u een ouder/verzorger of geïnteresseerde en heeft u een vraag, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info-helder@parmantscholen.nl of bel 040 - 215 52 02.

Vragen geïnteresseerden

Mijn kind heeft geen diagnose, kan ik hem/haar dan toch aanmelden?
Lees welke toelatingscriteria van toepassing zijn.

Wij hebben interesse in uw school en zouden graag eens met ons kind komen kijken, kan ik hiervoor een afspraak maken?
Normaal gesproken maken wij geen afspraken, wij beginnen met het screenen van leerlingen voorafgaande de aanmelding. Meer informatie over het aanmelden vindt u op de pagina https://www.helderhavovwo.nl/Kennismaken/Aanmelden/Procedure. Zodra het dossier compleet is nodigen wij ouders uit voor een intakegesprek. Uw kind wordt op de basisschool geobserveerd. Voor de leerlingen houden wij een Open Dag meestal in januari, kijk voor de exacte datum in onze jaarkalender.

Mijn kind heeft geen havo- of vwo-advies maar wel een diagnose, kan ik hem/ haar toch aanmelden?
Het advies van de basisschool is leidend. Wij mogen alleen de aanmelding van kinderen met een havo of vwo-advies in behandeling nemen.

Mijn kind komt van buiten de regio van het samenwerkingsverband, kan ik hem/haar toch aanmelden?
Informatie over het aanmelden van een kind buiten de regio vindt u in het protocol aannemen en verwijzen Samenwerkingsverband.


Vragen ouders/ verzorgers

Ik kan niet inloggen in het ouderaccount van Magister, wat gaat er mis?
Wanneer u niet meer in kunt loggen in het ouderaccount dan is er drie keer ingelogd met het verkeerde wachtwoord. Magister wordt dan automatisch geblokkeerd om misbruik te voorkomen. U kunt contact opnemen met de baliemedewerker van school, deze kan de blokkade er voor u afhalen.
Is uw kind 18 jaar geworden? In dat geval dient uw kind u toestemming te geven voor inzage in Magister. 
Dit is wettelijk zo vastgelegd. Uw kind kan in zijn/ haar eigen Magisteromgeving  u toestemming verlenen.

Wanneer mijn kind ziek is kan ik dit dan telefonisch of via de mail doorgeven?
U dient uw kind ziek of absent te melden via één van de formulieren onder 'Verlof en verzuim' op onze website. Hier vindt u ook meer informatie over het aanvragen van verlof.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven betreffende de gegevens van mij en/ of mijn kind?
Wanneer u bijvoorbeeld verhuist, een nieuw mailadres of gewijzigde EHBO-gegevens heeft kunt u dit doorgeven door een mail te sturen aan info-helder@parmantscholen.nl . De administratie zal uw verzoek dan op korte termijn verwerken in het systeem.

Ik heb een vraag aan de financiële afdeling, met wie kan ik contact opnemen?
Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met de financiële administratie van Parmant Scholen. Het telefoonnummer is 040 - 211 60 90. Vraagt u naar afdeling financiën.