Algemene informatieavond.

De informatieavond voor ouders/verzorgers van groep 7-, groep 8-leerlingen en instromers, is op dinsdag 31 oktober 2023 van 19.30 tot 21.00 uur. Ook andere geïnteresseerden, zoals basisscholen, zorgwerkers, e.d., zijn uiteraard van harte welkom.

U bent zich aan het oriënteren op onderwijs voor uw kind voor het komende schooljaar. Om u te informeren rondom de mogelijkheden die Helder kan bieden organiseren wij deze informatieavond.

Als u geïnteresseerd bent in onderwijs op havo/vwo-niveau voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte, gericht op doorstroom en volledige participatie binnen het reguliere onderwijs, bent u op deze avond van harte welkom.

Let op: de informatieavond wordt gehouden op het naastgelegen Sint-Joriscollege.

Adres:
Roostenlaan 296
5644 BS Eindhoven

Video Helder
Bekijk ook onze nieuwste video en kom meer te weten over wie we zijn en wat onze aanpak is.