Profielkeuze leerjaar 3.

In de derde klassen havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel. Wij zetten diverse instrumenten in om de leerlingen een goede profielkeuze te laten maken. De leerlingen werken in het Toekomstdossier havo 3 en vwo 3. Daarnaast maken zij de profielkeuzetest van TalentFocus. Er zijn samenwerkingen met Fontys Hogescholen, de Radboud Universiteit en TU/e in de vorm van gastlessen. De vakdocenten adviseren leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) of een vak haalbaar is in de bovenbouw en of een uitstroom naar een andere school tot de mogelijkheden behoort.

Omdat we op Helder niet alle vakken geven, kunnen we op havo-niveau alleen de profielen C&M (Cultuur en Maatschappij), E&M (Economie en Maatschappij), N&G (Natuur en Gezondheid) en het gecombineerde profiel N&T+N&G (Natuur en Techniek + Natuur en Gezondheid) aanbieden.

Op vwo-niveau bieden we alleen het E&M-profiel - indien voldoende leerlingen voor dit profiel kiezen - en combiprofiel N&T+N&G aan. Deze profielen zijn afgestemd op een zo breed mogelijke uitstroom naar hbo of wo. Op een andere school zijn er wellicht meer profielmogelijkheden.

Vakkenpakket per profiel

 

Profiel Cultuur & Maatschappij (havo):
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits*
 • CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)
 • Maatschappijleer
 • Levensbeschouwing
 • Lichamelijke opvoeding
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Beeldend of drama*
 • Wiskunde A** of economie (als de meerderheid voor A kiest, dan krijgt de hele klas wiskunde A, wanneer de meerderheid voor economie kiest, wordt de hele klas economie gegeven)

*Duits, beeldend en drama worden in een lesgroep van het Sint-Joriscollege gevolgd. 

**De leerlingen die geen wiskunde kiezen, maken een rekentoets. Het cijfer van de rekentoets komt niet op de cijferlijst van het diploma te staan.

Profiel Economie & Maatschappij (havo én vwo):
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits*
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Wiskunde A
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • CKV
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • Levensbeschouwing

*In het E&M-profiel wordt Duits alleen op vwo-niveau aangeboden. 

Profiel Natuur & Techniek/Natuur & Gezondheid (havo én vwo):
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits*
 • Economie
 • Biologie
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • CKV
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • Levensbeschouwing

*In het NT+NG-profiel wordt Duits alleen op vwo-niveau aangeboden. 

Profiel Natuur & Gezondheid (havo): 
 • Nederlands
 • Engels
 • Economie
 • Biologie
 • Wiskunde A of B (als de meerderheid voor A kiest, dan krijgt de hele klas wiskunde A, wanneer de meerderheid voor B kiest, wordt de hele klas B gegeven)
 • Aardrijkskunde
 • Scheikunde
 • CKV
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • Levensbeschouwing

Ook u als ouder(s)/verzorger(s) worden bij het proces van het kiezen van een profiel betrokken. In de bovenbouw verandert het keuzeproces in studiekeuze. We begeleiden bij het maken van de keuze voor hoger onderwijs en beroepsrichting. Voor meer informatie over de profielkeuze van uw/zoon dochter kunt u contact opnemen met onze decaan, mevrouw E. van den Hurk, via e.vandenhurk@parmantscholen.nl