Profielkeuze leerjaar 3.

In de derde klassen havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel. Wij zetten diverse instrumenten in om de leerlingen een goede profielkeuze te laten maken.

Voorbeelden van begeleidingsmethoden in het profielkeuzetraject zijn: een beroepenmiddag, het Motivatiekompas, informeren en advisering door de vakdocenten over vakken in de bovenbouw, informatie vanuit de hogescholen Fontys en Avans.

Gekoppeld aan de profielkeuze kijken we in het derde jaar ook of een uitstroom naar een andere school tot de mogelijkheden behoort.

Omdat we op Helder niet alle vakken geven, kunnen we in de bovenbouw alleen de profielen E&M (Economie en Maatschappij) en het gecombineerde profiel N&T (Natuur en Techniek)/ N&G (Natuur en Gezondheid) aanbieden. Deze profielen zijn afgestemd op een zo breed mogelijke uitstroom naar HBO of WO. Op een andere school zijn er wellicht meer profielmogelijkheden.

Profiel Economie & Maatschappij (EM)
• Nederlands
• Engels
• Duits (VWO)*
• Economie
• Biologie
• Wiskunde A
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• CKV
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

Profiel Natuur & Techniek/ Natuur & Gezondheid
(NT/NG)

• Nederlands
• Engels
• Duits (VWO)*
• Economie
• Biologie
• Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde
• CKV
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

*Duits wordt enkel gegeven op het VWO.

Ook ouder(s) worden bij het proces van het kiezen van een profiel betrokken. Het proces van kiezen wordt voortgezet in de bovenbouw.

Motivatie Kompas
In leerjaar 3 van zowel havo als vwo doorlopen onze leerlingen een profielkeuze-programma genaamd Motivatie Kompas. Deze is opgezet door de firma Emergo en gaat uit van de intrinsieke motivatie van leerlingen. Wij gaan op zoek naar de drijfveren en de vaardigheden van leerlingen om zo te komen tot een juiste keuze van profiel. Deze lessen worden gegeven tijdens het vak studiekeuze door onze loopbaanbegeleider.

Open dagen, meeloopdagen
We stimuleren leerlingen om open dagen te bezoeken, deel te nemen aan meeloopdagen of een dag mee te kijken met een beroepsbeoefenaar. Leerlingen mogen – als het echt niet anders kan - twee van deze activiteiten per jaar onder schooltijd plannen.

Leerlingen die in het kader van hun studiekeuze open dagen, meeloopdagen of een dagje mee willen kijken met een beroepsbeoefenaar, melden dit bij de loopbaanbegeleider. Ouders vragen schriftelijk toestemming om te mogen verzuimen. De loopbaanbegeleider legt dit ter goedkeuring voor aan de directie.

We plannen elk jaar mogelijkheden om te horen hoe oud-leerlingen hun vervolgopleiding ervaren. Oud-leerlingen en studenten van hogescholen en universiteiten komen graag om te vertellen hoe hun persoonlijke ervaringen zijn.

In het overgangstraject is er contact tussen de hogeschool en de loopbaanbegeleider om een zogenaamde warme overdracht plaats te laten vinden. Uiteindelijk wordt er samen met ouders, leerling en school een keuze gemaakt voor zowel de profielkeuze als voor de studiekeuze.

Presentatie
Profielkeuze en studiekeuze