Profielkeuze leerjaar 3.

In de derde klassen havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel. Wij zetten diverse instrumenten in om de leerlingen een goede profielkeuze te laten maken.

Voorbeelden van begeleidingsmethoden in het profielkeuzetraject zijn: een beroepenmiddag, het Motivatiekompas, informeren en advisering door de vakdocenten over vakken in de bovenbouw, informatie vanuit de hogescholen Fontys en Avans.

Gekoppeld aan de profielkeuze kijken we in het derde jaar ook of een uitstroom naar een andere school tot de mogelijkheden behoort.

Omdat we op Helder niet alle vakken geven, kunnen we in de bovenbouw alleen de profielen E&M (Economie en Maatschappij) en het gecombineerde profiel N&T (Natuur en Techniek)/ N&G (Natuur en Gezondheid) aanbieden. Deze profielen zijn afgestemd op een zo breed mogelijke uitstroom naar HBO of WO. Op een andere school zijn er wellicht meer profielmogelijkheden.

Profiel Economie & Maatschappij (EM)
• Nederlands
• Engels
• Duits (VWO)*
• Economie
• Bedrijfseconomie
• Wiskunde A
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• CKV
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing

Profiel Natuur & Techniek/ Natuur & Gezondheid
(NT/NG)

• Nederlands
• Engels
• Duits (VWO)*
• Economie
• Biologie
• Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde
• CKV
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing

Profiel Natuur & Gezondheid (N&G): 
 Nederlands
• Engels
• Economie
• Biologie
• Wiskunde A of B (als de meerderheid voor A kiest, dan krijgt de hele klas wiskunde A, wanneer de meerderheid voor B kiest, wordt de hele klas B gegeven)
• Aardrijkskunde
• Scheikunde
• CKV
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing

*Duits wordt enkel gegeven op het VWO.

Ook ouder(s) worden bij het proces van het kiezen van een profiel betrokken. Het proces van kiezen wordt voortgezet in de bovenbouw.

Voor meer informatie over de profielkeuze van uw/zoon dochter gaat u naar 
http://helder.helpmeebijlob.nl/