Algemeen.

Het onderwijsaanbod van Helder omvat de vakken van de basisvorming behalve muziek en drama. Levensbeschouwing is een onderdeel van levensoriëntatie en is geïntegreerd in het vak Burgerschap en in het mentoruur. Helder heeft haar onderwijstijd gepland volgens de wettelijke richtlijnen van het regulier voortgezet onderwijs.

Basisvorming, leerjaar 1, 2 en 3 (onderbouw)
In de basisvorming krijgen de leerlingen de volgende vakken:
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Spaans
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Wiskunde
 • Natuurkunde en scheikunde
 • Biologie
 • Techniek
 • Beeldende vorming
 • Lichamelijke opvoeding
 • Digitale geletterdheid
 • Burgerschap
 • Culturele kunstzinnige vorming
 • Mentoruur
Niet alleen het beheersen van kennis is belangrijk, volgens de Helderfilosofie. Ook aan het verwerven en verbeteren van algemene en sociale vaardigheden wordt relatief veel aandacht besteed, zeker in de eerste twee brugjaren. Deze vaardigheden zorgen voor een stabiele basis, waarna leerlingen hun onderwijs voortzetten op havo- of vwo-niveau. Gedurende het derde jaar wordt vervolgens meer nadruk gelegd op profielkeuze en oriëntatie op studie en arbeidsmarkt.

De Tweede Fase
Na het derde leerjaar (vanaf de bovenbouw, leerjaren 4 t/m 6) start de Tweede Fase ofwel de voorbereiding op het eindexamen. Leerlingen moeten een profiel kiezen dat is afgestemd op het volgen van een studie in een van de sectoren in het vervolg- onderwijs. Op Helder hebben de leerlingen vanwege een beperkt vakkenaanbod in principe keuze uit twee profielen:

 1. Economie en Maatschappij (E&M)
 2. Natuur en Techniek (N&T)/Natuur en Gezondheid (N&G)
Ieder profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en profielkeuzevakken. Naast de klassikale lessen voor ieder vak, hebben leerlingen ook zogenaamde ‘z-uren’: zelfstandig werken onder begeleiding van een docent. De leerling moet voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm studielasturen.
'De eenvoud van
het meervoud.
Dat is Helder.'