Mentoren.

De mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij/zij verzorgt elke dag de dagstart, maakt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), verzorgt het leerlingvolgsysteem en bemiddelt tussen collega’s en leerlingen of leerlingen onderling. De mentor verzorgt daarnaast de contacten met ouders en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Meer informatie over de rol van de mentor vindt u hier. De meeste klassen hebben twee mentoren die als team de klas begeleiden.

Wilt u contact met één van onderstaande mentoren? Stuur een mail aan info-helder@parmantscholen.nl of bel naar ons algemene nummer 040 - 215 52 02.

Schooljaar 2023-2024


Leerjaar 1

HB1A      mw. E. Ledeboer
dhr. M. Baaijens    
HB1B   mw. A Tilborghs      dhr. J. Kauffeld    
HB1C   mw. K. Michies         mw. I. Driessen         

Leerjaar 2

HB2A     dhr. S. Charpentier   mw. J. Vos  
HB2B   mw. M. Dijkstra  
   
HB2C   mw. L. van Oosterhout         mw. L. Tesser         

Leerjaar 3

HH3A     mw. M. Michels        dhr. T. Boeije    
HH3B   dhr. M. Rijk   dhr. B. Hoogveld    
HV3A   dhr. H. Salimans   mw. L. Beärda         mw. C. Wensink 

Bovenbouw

HH4A      mw. L. van Tilborg        dhr. M. Lehmann         
HH4B mw. L. Verstrijden dhr. M. van Kol    
HH5   mw. M. Valks   mw. D. van Bakel   dhr. J. Callaars
HV4/HV5/HV6   mw. S. van Berkum      dhr. P. Maas   dhr. M. Stassen