Mentoren.

De mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij/zij verzorgt elke dag de dagstart, maakt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), verzorgt het leerlingvolgsysteem en bemiddelt tussen collega’s en leerlingen of leerlingen onderling. De mentor verzorgt daarnaast de contacten met ouders en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Meer informatie over de rol van de mentor vindt u hier. De meeste klassen hebben twee mentoren die als team de klas begeleiden.

Wilt u contact met één van onderstaande mentoren? Stuur een mail aan info-helder@parmantscholen.nl of bel naar ons algemene nummer 040 - 215 52 02.

Schooljaar 2022-2023

Leerjaar 1

HB1A    mw. E. Ledeboer
mw. K. Borren    
HB1B   mw. A Tilborghs              dhr. M. Baaijens    
HB1C   mw. K. Michies                 dhr. A. Houben         

Leerjaar 2

HB2A   mw. L. van Oosterhout   mw. C. Wensink  
HB2B   dhr. J. Kauffeld   dhr. B. Hoogveld    
HB2C   dhr. S. Charpentier           mw. A. Parilla         
HB2D   mw. M. Dijkstra    dhr. M. van Kol    


Leerjaar 3

HH3A   dhr. T. Boeije   mw. J.L. Vos    
HH3B   mw. M. Michels   mw. D. Pulley    
HV3A   mw. L. Beärda   dhr. H. Salimans    

Bovenbouw

HH4A    mw. M. Valks  
      
HH4B   dhr. J. Callaars   dhr. M Rijk    
HV4/HV5   mw. D. van Bakel   mw. L. van Tilborg   dhr. P. Maas
HH5/HV6   mw. S. van Berkum      mw. L. Verstrijden   dhr. M. Stassen