In-uit-doorstroomcoördinator.

Vanaf leerjaar 1 wordt tijdens de mentorlessen gewerkt naar de uiteindelijk uitstroom naar een andere school of vervolgopleiding. Hierbij maken we gebruik van de doorlopende leerlijn.

Uitstroom kan na leerjaar 3 of na het behalen van een havo- of vwo- diploma.
Ter voorbereiding op de te maken profiel- en studiekeuze, krijgen onze leerlingen elk jaar begeleiding van een mentor, loopbaanbegeleider en een in-uit-doorstroomcoördinator.

Onze in-uit-doorstroomcoördinator en loopbaanbegeleider is de heer M. Speetjens.

 
Dhr. M. Speetjens