Thema-avond startende ouderinitiatieven - 7 juni

Thema avond:
Startende ouderinitiatieven

7 juni a.s. in Het Huis van Waalre

Op 7 juni a.s. organiseert RPSW een thema avond voor startende ouderinitiatieven en waarbij expliciet ook individuele ouders, die nadenken over waar hun (bijna)volwassen kind met een beperking begeleid zelfstandig kan gaan wonen, zijn uitgenodigd.

Bent u als ouder voor uw kind (met een verstandelijke beperking, autisme of andere psychische beperking) op zoek zijn naar fijne woonplek waar goede en passende zorg/begeleiding op maat wordt geboden? Dan is een ouderinitiatief wellicht een goede woonvorm.

Daar kan uw kind, samen met anderen, zich verder ontwikkelen en een eigen leven leiden, indien mogelijk zoveel mogelijk zelfstandig. Ouders of andere verwanten van de bewoners hebben een gezamenlijke visie en regie op de zorg. De organisatievorm van een ouderinitiatief is vaak een stichting. Het bestuur van het initiatief koopt de benodigde begeleiding/zorg in voor de bewoners. De bewoners beschikken over een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van een indicatie voor 24 uurszorg vanuit de Wmo of de Wlz.

RPSW (Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen) is een belangenvereniging van ongeveer 40 bestaande ouderinitiatieven in en rond Noord-Brabant. Het is ook een platform om ouders van bestaande en startende ouderinitiatieven te ontmoeten.

Meer informatie en aanmelden voor de informatieavond kan via: https://www.rpsw.nl/thema-avond-startende-ouderinitiatieven-op-7-juni-a-s/

secretariaat@rpsw.nl

www.rpsw.nl
Terug naar het overzicht
Media
  • Oproep Thema avond startende ouderinitiatieven