Coronamaatregelen vanaf 20 december

Net nu één van de mooiere tijden van het jaar aanbreekt en we allemaal hard toe zijn aan warmte en gezelligheid met dierbaren, hebben premier Rutte en minister De Jonge gisteravond tijdens een ingelaste persconferentie een harde lockdown afgekondigd met ingang van vandaag, zondag 19 december tot en met 14 januari 2022.

In navolging van de basisscholen moet ook het voortgezet onderwijs sluiten. Dit betekent dat onze school met ingang van aanstaande maandag 20 december tot en met 9 januari 2022 – behoudens een aantal uitzonderingen, dicht is. Ondanks dat wij overvallen zijn door dit besluit, hebben wij geleerd van de afgelopen coronaperiode en zijn wij ingericht op het geven van afstandsonderwijs.
Voor zover leerlingen op school zijn, blijven uiteraard de coronabasismaatregelen gelden.

Voor ons onderwijs betekent dat met ingang van maandag 20 december:

Examenleerlingen: havo 5 en vwo 6:

 •       Met ingang van maandag 20 december tot en met donderdag 23 december gaan alle lessen op school in principe gewoon door volgens het reguliere rooster. Donderdag lopen de lessen tot 12:50 uur. We verwachten dat alle leerlingen de lessen volgen, tenzij ze ziek zijn of in quarantaine zitten.
 •       Alle PTA–toetsen, inclusief presentaties, profielwerkstukken en praktijkopdrachten gaan volgens planning op school door.

Leerlingen voorexamenklassen: havo 4 en vwo 5:
 •       Maandag 20 december zijn er geen lessen.
 •       Met ingang van dinsdag 21 december tot en met donderdag 23 december worden lessen online aangeboden volgens het huidige rooster. Lessen voor praktijkvakken: LO en kunstvakken komen deze week te vervallen. Donderdag lopen de lessen door tot 12:50 uur. We verwachten dat alle leerlingen de online lessen volgen, tenzij ze ziek zijn.
 •       PTA–toetsen, zowel reguliere als inhaaltoetsen, gaan volgens planning op school door.
 •       Op maandag 20 december kunnen leerlingen – indien nodig – hun boeken of laptops op school uit hun kluisje halen. Het is niet de bedoeling, dat leerlingen dan op school blijven hangen.

Leerlingen overige klassen:
 •       Maandag 20 december zijn er geen lessen.
 •       Met ingang van dinsdag 21 december tot en met donderdag 23 december worden lessen online aangeboden volgens het huidige rooster. Lessen voor praktijkvakken: LO en kunstvakken komen deze week te vervallen. Donderdag lopen de lessen door tot 12:50 uur. We verwachten dat alle leerlingen de online lessen volgen, tenzij ze ziek zijn.
 •       Op maandag 20 december kunnen leerlingen – indien nodig – hun boeken of laptops op school uit hun kluisje halen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling, dat leerlingen dan op school blijven hangen.

Kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders die een cruciaal beroep hebben:
 •       Deze leerlingen kunnen met ingang van maandag 20 december tot en met donderdag 23 december gebruik maken van de opvang vanaf 8:00 uur. Maandag tot en met woensdag loopt dit door tot maximaal 15:45 uur, donderdag tot maximaal 13:00 uur. Wilt u hiervan gebruik maken, neemt u dan contact op met de mentoren van uw kind.
 •       Tijdens de opvang wordt geen les gegeven. Leerlingen kunnen online hun lessen volgen en werken aan huiswerk en opdrachten voor school.

Thuiswerkdag:
 • De thuiswerkdag komt te vervallen. Alle lessen kunnen online gevolgd worden.

Rapportgesprekken:
 • De rapportgesprekken gaan, volgens planning, online door.

Wij begrijpen dat door deze plotselinge sluiting van de school de meeste leerlingen geen afscheid kunnen nemen van elkaar en hun teleurstelling dat de geplande kerstviering van aanstaande donderdag niet fysiek kan doorgaan. We denken nog na over een online invulling van de kerstviering. Daar komen we in de loop van komende week op terug.

Na de volgende persconferentie van 3 januari aanstaande informeren wij u verder over hoe de lessen vanaf 10 januari 2022 worden gegeven. Wij wensen u houvast en positiviteit toe in deze nog altijd bijzondere tijd en voor de komende feestdagen een mooi warm samenzijn met de mensen om u heen.
Terug naar het overzicht
Media
  • Teams-meetings-blog