Mededelingen ten aanzien van maatregelen

Het oplopend aantal besmettingen onder leerlingen en collega’s onderstreept het belang dat we er op toezien dat deze maatregelen nageleefd worden.

Mondkapjesplicht
Het kabinet heeft het dragen van mondkapjes voor scholen met ingang van 29 november verplicht gesteld. Wij volgen deze maatregel van het kabinet op met instemming van de medezeggenschapsraad (MR) van Parmant Scholen. Dit betekent dat alle leerlingen, medewerkers en bezoekers op school een mondkapje moeten dragen in de openbare ruimtes en bij beweging in de openbare ruimtes. Wij hechten een groot belang aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Wij zullen er dan ook op toezien dat het dragen van mondkapjes wordt nageleefd. Dit betekent:
  • Leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn, kunnen tegen betaling een mondkapje bij de balie halen. Dit mondkapje is eenmalig te gebruiken en kost € 0,50
  • Leerlingen die weigeren een mondkapje te dragen, worden naar huis gestuurd. In overleg met de schoolleiding wordt besproken hoe het onderwijs vervolgd wordt.
  • Als uw kind om medische redenen geen mondkapje mag of kan dragen, kunt u dit met de schoolleiding bespreken. De schoolleiding kan op basis van uw individuele situatie al dan niet ontheffing geven en/of een oplossing afspreken.
Zelftesten
Wie klachten heeft als hoesten of keelpijn mag er vanaf 3 december voor kiezen eerst thuis een zelftest te doen. Dit betekent dat leerlingen met verkoudheidsklachten een zelftest kunnen gebruiken en bij een negatieve uitslag weer naar school kunnen.
Let op de volgende aandachtspunten:
  • Een zelftest mag niet gebruikt worden als dag 5-test om al dan niet eerder uit quarantaine te mogen. Quarantaine kan dus niet worden opgeheven op basis van een negatieve zelftest. Hiervoor moet nog altijd een afspraak gemaakt worden voor een test bij de GGD.
  • Bij aanhoudende klachten adviseren wij opnieuw een (zelf)test te doen.
  • Voor alle situaties waar een zelftest gebruikt kan worden, kan altijd ook direct gekozen worden voor een professioneel afgenomen test.
  • Indien de uitslag van de zelftest positief is, dient deze zo snel mogelijk bevestigd te worden door een test bij de GGD. Tot die tijd blijft de positief geteste persoon en diens huisgenoten in thuisisolatie.
Looproutes schoolgebouw
Tevens vragen we de leerlingen en collega’s om de aangegeven looproutes te volgen bij beweging in de openbare ruimtes. In zowel Naastbeek als Voorbeek zijn de looproutes aangegeven met pijlen op de grond. De looproutes zijn met de leerlingen besproken tijdens de dagstart. Ook staat er weer bij ieder lokaal een tafel met desinfectiemiddel en papieren handdoeken.

Bijeenkomsten en overleg
Overleg met ouders/verzorgers zal telefonisch of online plaatsvinden.

Thuiswerkdag
De thuiswerkdag wordt verlengd tot en met woensdag 22 december. Op donderdag 23 december worden alle leerlingen weer op school verwacht in verband met de kerstactiviteit (zie kopje ‘Kerstactiviteit donderdag 23 december’).

De situatie na de kerstvakantie is nog niet te voorspellen. Tijdens de kerstvakantie gaan we de situatie opnieuw bekijken. Aan het eind van de kerstvakantie ontvangt u bericht hoe we vanaf 10 januari gaan starten. Mocht het onverhoopt zo zijn dat we door moeten gaan met de thuiswerkdag gaan we rouleren met de dagen dat de klassen thuiswerken.

Dit pakket maatregelen is opnieuw niet prettig, maar we zijn oprecht bezorgd over de gezondheid van onze collega’s, leerlingen, hun familie en bekenden. Ook dreigt het onderwijs er weer onder te lijden, door leerlingen die thuis zitten en door docenten die thuis volledig online lessen moeten verzorgen. Ik hoop wederom op uw begrip in deze.

Kerstactiviteit donderdag 23 december
De kerstactiviteit vindt voor alle klassen op school plaats en wordt in het eigen stamlokaal gehouden.
Het duurt van 11.10 tot 12.50 uur. De leerlingen worden zoals normaal om 8.00 uur op school verwacht, tot 10.50 uur is er les volgens het reguliere rooster. De school verzorgt het eten en drinken, vanwege corona mag er helaas niet door leerlingen zelf wat meegenomen worden. Om 12.50 uur zijn de leerlingen uit en begint de kerstvakantie. Vrijdag 24 december is een vrije dag en zal het schoolgebouw dicht zijn.
Terug naar het overzicht
Media
  • coronamaatregelen2