Quarantaineplicht en beslisboom

Op de persconferentie van 13 november jl. zijn er door demissionair premier Rutte aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om de stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. Eén van die maatregelen is de quarantaineplicht voor alle huisgenoten van personen die corona hebben. Deze quarantaineplicht is per 19 november jl. ingegaan. Dat betekent dat onze leerlingen in de komende tijd mogelijk ook thuis moeten blijven.

Onderstaand een schema (beslisboom corona) waarmee u kunt bepalen of uw kind thuis in quarantaine moet blijven. Ook vertellen we u op welke wijze het onderwijs voor uw kind dan verder gaat.

Quarantaineplicht huisgenoten
De quarantaineplicht betekent dat als je in hetzelfde huis woont als een met corona besmet persoon je tenminste vijf dagen in quarantaine gaat, dus thuisblijft. Dat geldt ook als je gevaccineerd bent. Na vijf dagen laat je je bij de GGD testen. Als dan blijkt dat je geen corona hebt, kun je weer naar school.

Onderwijs tijdens quarantaine
Als uw kind in quarantaine moet, geeft u dit aan middels het absentieformulier op onze website. Uw kind kan via Teams deelnemen aan de klassikale les.

Thuiswerkdag
De thuiswerkdag blijft ongewijzigd. Vanwege inzet van personeel ter vervanging van afwezigen is het organisatorisch niet mogelijk online-onderwijs te verzorgen.

 Voorzorgsmaatregelen informatieavonden, leerlingbesprekingen en ouderavonden
Onze informatieavonden, leerlingbesprekingen en ouderavonden vinden bij voorkeur op school plaats.

Als we een bijeenkomst op school houden, gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:

  1. Wij vragen waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden (dringend advies)
  2. Wij dragen een mondneusmasker en vragen u vriendelijk dit ook te doen (dringend advies);
  3. Wij zorgen voor zo min mogelijk beweging in de school;
  4. Wij laten aanwezigen die niet tot hetzelfde huishouden behoren op 1,5 meter van elkaar plaatsnemen;
  5. Wij houden de groepen per ruimte klein, eventueel door de aanwezigen te verdelen over meerdere ruimten;
  6. Wij zorgen dat handgels beschikbaar zijn;
  7. Wij vragen iedereen zich te houden aan de basisregels om verspreiding van Covid-19 te voorkomen

beslisboom corona221121.pdf

Mocht een bijeenkomst niet op school plaatsvinden, dan wordt dit tijdig met u gecommuniceerd. Wij zetten dan digitale communicatiemiddelen in om met u in contact te blijven.


Terug naar het overzicht
Media
  • quarantaine-600x300