Vacature deelraad oudergeleding

Geachte ouder/verzorger,

Wij vinden het belangrijk dat ouders meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school. U kunt dan denken aan de begroting, het onderwijsbeleid of het schoolreglement. Dat gebeurt binnen de deelraad van Helder havo/vwo. In de deelraad is, naast drie leden in de personeelsgeleding, plaats voor drie ouders. Eén van deze ouders wordt afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad van Parmant Scholen.

Met ingang van schooljaar ‘21/’22 is er plaats voor twee nieuwe ouders. Een ouder neemt zitting in de deelraad voor een periode van drie jaar.
 
Vindt u het leuk om mee te praten, denken of adviseren? Dan zien we een aanmelding graag tegemoet. Deze oproep is zeker ook gericht aan ouders van kinderen die komend schooljaar in de brugklas starten, ervaring met het onderwijs op Helder is geen vereiste.

Uw aanmelding kunt u sturen naar m.valks@parmantscholen.nl.

Mochten er meer dan twee aanmeldingen komen, dan zal de deelraad verkiezingen organiseren.

Hopelijk tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,


Elfrieke Ketelaars
Oudergeleding deelraad Helder havo/vwo
Terug naar het overzicht
Media
  • download