Bikkels: weerbaarheid voor tieners

Graag maken wij ouders/verzorgers attent op de weerbaarheidstraining voor tieners van Bikkels.nl.

Training Bikkels aan de top
Bikkels aan de top is een weerbaarheidstraining voor alle tieners tussen de 12 en 15 jaar die een flinke boost zelfvertrouwen kunnen gebruiken! Wij zien veel pubers die net dat extra duwtje nodig hebben om zich steviger en handiger te kunnen handhaven in de klas, met vrienden of thuis. Vaak gaat het om tieners die zich onzeker voelen in nieuwe situaties of in contacten met anderen en daardoor onhandig reageren.

Wat ga je doen?
Kinderen nemen deel aan een Bikkeltraining van zes wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens de schoolvakanties kun je meedoen aan een BikkelBootcamp met zes bijeenkomsten in 1 of 2 weken. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe vaardigheden om sterk en stevig in het leven te staan. Ouders kunnen meelezen in het werkboek zodat ook zij precies weten hoe je het geleerde eenvoudig thuis kunt doorzetten. Sterke en stevige pubers, klaar voor de toekomst!

Meer informatie is te vinden op de website van Bikkels.nl.
Terug naar het overzicht
Media
  • bikkels_