Belangrijke informatie start schooljaar

Na een welverdiende vakantie, waarin iedereen hopelijk goed heeft kunnen uitrusten, zijn we vandaag weer van start gegaan. We kijken uit naar het nieuwe schooljaar en zullen er samen met de leerlingen, ouders/verzorgers en team een bijzonder en goed jaar van maken.

Omdat gezondheid en veiligheid voorop staat voor onze leerlingen én medewerkers zijn er duidelijke afspraken gemaakt, zoals deze ook zijn terug te lezen in de brief die u donderdag 20 augustus jl. van onze rector mevrouw C. Sebregts heeft ontvangen.

Onderstaand aanvullende informatie.

Rooster
Helder heeft ervoor gekozen om leerlingen van lokaal te laten wisselen tussen de lessen door en om te werken met aangepaste lestijden (45-minutenrooster).

Algemene informatieavond ouders zittende leerlingen
Door de huidige RIVM-richtlijnen zijn wij genoodzaakt om de algemene informatieavond voor ouders/verzorgers op woensdag 16 september aanstaande anders (online) te organiseren. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over.

Laptops Rent Company leerjaar 1 t/m 4 en V5
Woensdag 26 augustus vindt, aansluitend aan de introductieochtend, de uitgifte plaats van laptops. Die leerlingen, die een laptop via The Rent Company hebben besteld kunnen deze die middag ophalen. Ouders hebben per mail een afhaalbewijs ontvangen. Het is belangrijk dat de leerling deze meebrengt, op papier of digitaal. Zonder dit bewijs kan het bestelde device niet worden meegegeven.

Gebruiksklaar maken laptops
Op de eerste schooldag, donderdag 27 augustus, zullen start schooldag, alle devices gelijktijdig gebruiksklaar gemaakt worden. De afdeling ICT van Scholengroep Het Plein is daarvoor op locatie aanwezig.

Voor de devices die via The Rent Company zijn besteld en uitgegeven, is het van groot belang dat leerlingen de laptops thuis niet opstarten. Zij nemen donderdag de ongebruikte laptop (bij voorkeur niet in de doos maar in de betreffende hoes en met lader) mee naar school.

Rooster uitgifte laptops Rent Company woensdag 26 augustus

De uitgifte vindt plaats volgens onderstaand rooster tussen 12:15 en 14:00 uur. Vanwege de RIVM-richtlijnen, dienen leerlingen na uitgifte direct naar huis te gaan.

 • 12:15 – 12:25 HB1A
 • 12:25 – 12:35 HB1B
 • 12:35 – 12:45 HB1C
 • 12:45 – 12:55 HB2A
 • 12:55 – 13:05 HB2B
 • 13:05 – 13:15 HB2C
 • 13:15 – 13:25 HB2D
 • 13:25 – 13:35 HH3A/HV3
 • 13:35 – 13:45 HH3B
 • 13:45 – 13:55 HH4A/HH4B
 • 13:55 – 14:00 HV4/HH5B
Algemene info devices
Donderdagochtend nemen alle leerlingen uit klas 1 t/m 4 en V5 ófwel een laptop van the Rent Company ófwel een eigen device mee. Deze ochtend wordt gebruikt om gezamenlijk in te loggen in Magister, Office365 en ons wifi-netwerk.

Nieuwe leerlingen (instroom en leerjaar 1) moeten daarnaast hun wachtwoord meenemen van Magister dat zij op papier hebben ontvangen om de boeken bij Iddink te kunnen bestellen. Is de leerling dit wachtwoord kwijt, dan kan hij/zij bij de balie een nieuw wachtwoord aanvragen.

Van leerlingen met een eigen device wordt verwacht dat zij dagelijks controleren of de batterij vooraf aan de schooldag 100% is opgeladen. Op school hebben wij niet voldoende laadpunten ter beschikking.

Maakt uw zoon/dochter gebruik van een leendevice, dan zal woensdag aan uw kind een school-iPad worden verstrekt (waar hij/zij voorheen ook mee heeft gewerkt).

Ondersteuning ICT
Tijdens deze dagen zullen er medewerkers van onze ICT-afdeling aanwezig zijn om, waar nodig, het proces in goede banen te leiden.

Gewijzigde lestijden leerjaar 3 t/m 6
Voor leerjaar 3 t/m 6 gelden vanaf dit schooljaar variabele eind- en/of begintijden. Hier is voor gekozen om tot een passend rooster te komen in verband met de huidige RIVM-richtlijnen en inzetbaarheid van collega’s.

Wij realiseren ons dat dit invloed heeft op de breng- en ophaaltijden wanneer uw kind gebruikt maakt van taxivervoer. Wij hebben voor de zomervakantie aan de vervoersbedrijven doorgegeven dat alle leerlingen uit deze betreffende klassen starten om 8:10 uur, op maandag eindigen om 12:40 uur en op de andere schooldagen om 15:00 uur.

Het kan betekenen dat uw kind langer op school moet blijven voor of na de lessen. School zorgt voor toezicht en opvang van deze leerlingen indien nodig.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw I. van Eijndhoven
Directeur
Terug naar het overzicht
Media
 • HAG-start-schooljaar