Bouwcoördinator.


Binnen Helder is de rol van mentor cruciaal. Elke leerling heeft een mentor, deze zorgt voor duidelijkheid en maatwerk voor de leerlingen. Om te zorgen dat de werkzaamheden van de mentor(en) goed verlopen is er een bouwcoördinator voor de onderbouw en een bouwcoördinator voor de bovenbouw.

De bouwcoördinator draagt samen met de schoolleiding bij aan beleid en coördineert de uitvoering van het onderwijs, waarbij extra aandacht is voor doorlopende leerlijnen.  Daarnaast geeft de bouwcoördinator advies aan vakdocenten en mentoren met betrekking tot het begeleiden van hun leerlingen. Waar nodig wordt externe hulpverlening ingeschakeld van gespecialiseerde instanties of deskundigen buiten de school. 

De bouwcoördinator helpt leerlingen die vastlopen op school of thuis. De mentor ziet bijvoorbeeld een achteruitgang bij een leerling en weet niet hoe hij hiermee verder moet. Hier komt de bouwcoördinator om de hoek kijken. Samen met de mentor gaat hij, wanneer een leerling met de gebruikelijke aanpak niet verder komt, op zoek naar de onderliggende problemen en mogelijke oplossingen. Kan de leerling, eventueel met de mentor, het probleem zelf oplossen, dan volgen tips en adviezen om daarmee aan de slag te gaan. 

De bouwcoördinator is onderdeel van het ondersteuningsteam, waarbij leerlingen besproken worden waar extra zorg voor is. Hier wordt gekeken of een leerling extra hulp nodig heeft. En zo ja, op welke manier dit ingezet kan worden. Ook is de bouwcoördinator lid van het ZAT (zorgadviesteam). 

De 
bouwcoördinator stuurt zaken aan betreffende de sociaal-emotionele en pedagogisch-didactische begeleiding van leerlingen en is rondom leerlingenzorg het centrale aanspreekpunt, zowel binnen de eigen schoolorganisatie als voor externe partners.

Onze onderbouwcoördinator is de heer M. van der Velden en onze bovenbouwcoördinator is mevrouw H. Groenewegen.