Inrichting onderwijs vanaf donderdag 18 november

Zoals waarschijnlijk bij u bekend, is er na de laatste persconferentie voor het onderwijs niets veranderd. Met dit besluit zijn we gelukkig. Dit alles laat onverlet dat de zorgen ook op de scholen toenemen, onder het personeel, de leerlingen en hun ouders. Zorgen over veiligheid, maar ook zorgen over het soms hoge verzuim van zowel leerlingen als personeel.

Lesuitval
Op dit moment merken we dat het primaire onderwijsproces in de knel komt. Steeds vaker vallen lessen uit, moeten lessen vervangen worden en gaan leerlingen eerder naar huis. Dit zorgt voor onrust in de school en dus voor onrust bij de leerlingen. We hebben daarom besloten dat ieder leerjaar, met uitzondering van de examenklassen, één dag in de week thuis werkt.

Invoering thuiswerkdag
Er zal geen afstandsonderwijs worden georganiseerd, de leerlingen gaan zelfstandig met huiswerk aan de slag. De leerling maakt het huiswerk voor de lessen van de betreffende dag. Het huidige rooster blijft dus ook van kracht en staat onveranderd in Magister. In de lessen in Magister staat wat de leerling voor die dag per vak moet doen.

In de onderstaande tabel staat per leerjaar aangegeven op welke dag het betreffende leerjaar thuiswerkt.

Thuiswerkdag
  • Leerjaar 1: Maandag
  • Leerjaar 2: Dinsdag
  • Leerjaar 3: Woensdag
  • HH4A en HH4B: Donderdag
  • HV4 en HV5: Vrijdag
  • Examenklassen: Alle dagen aanwezig op school

Met ingang van donderdag 18 november
Bovenstaand rooster gaat in vanaf donderdag 18 november en duurt tot het einde van periode 1 (t/m vrijdag 10 december), behalve voor de bovenbouw. Voor de bovenbouw duurt het rooster tot en met vrijdag 3 december, aansluitend volgt de proefwerkweek volgens rooster.

Ook de PO's van de bovenbouw gaan door volgens rooster. De mentoren van de betreffende klassen informeren de ouders/verzorgers en leerlingen over de aanvangstijd en dergelijke, te zijner tijd.

Huidige basismaatregelen blijven van kracht
Uiteraard houden wij ons wel aan de basismaatregelen, zoals handen wassen, niezen en hoesten in elleboog en thuisblijven en testen bij klachten passende bij corona. We vragen de leerlingen daarnaast, waar mogelijk, afstand te houden van elkaar.

Indien uw kind echt niet thuis kan blijven, zorgen wij voor opvang op school. Dit kunt u doorgeven aan de mentor van uw kind. Mocht uw kind gebruikmaken van taxivervoer, dan dient u de taxivervoerder op de hoogte te brengen van de betreffende thuiswerkdag.


Terug naar het overzicht
Media
  • rooster