18 december 2020

Organisatie afstandsonderwijs vanaf maandag 4 januari

We betreuren het, dat we de komende weken moeten overstappen op uitsluitend afstandsonderwijs. Het contact van leerlingen met de mensen die zij dagelijks op school treffen, is belangrijk voor hen.

Gelukkig hebben we in de voorgaande maanden ervaring opgedaan met het gebruik van digitale middelen om contact met leerlingen te houden. We zullen ook in de komende periode gebruik maken van de werkwijzen die we ontwikkeld hebben.

Onderstaand informeren wij u over de inrichting van het afstandsonderwijs per maandag 4 januari 2021.

Klassen 1 t/m 4 en V5
Klassen H5 en V6

Op onze website vindt u de pagina 'corona & afstandonderwijs' met meer informatie en de laatste ontwikkelingen.
Terug naar het overzicht
Media
  • afstandsonderwijs