Corona en afstandsonderwijs.

Deze pagina is dé centrale plek met het laatste nieuws over onze school en het coronavirus. We informeren u bijvoorbeeld over maatregelen die we nemen naar aanleiding van de ontwikkelingen en besluiten rondom het coronavirus. Ook vindt u hier handige links naar handleidingen, artikelen en video's m.b.t. het afstandsonderwijs.

De informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM.Onderwijs vanaf 2 maart 2021.

Naar aanleiding van de kabinetsbesluiten van afgelopen 23 februari informeren wij u graag over de invulling van het onderwijs vanaf 1 maart 2021 op Helder. Alle ouders/verzorgers en leerlingen zijn ook ingelicht middels een brief.

Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 maart
Het kabinet heeft besloten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer naar school mogen, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar (en uiteraard tot het onderwijspersoneel) houden. Een verschil is dat het RIVM het nu ook mogelijk maakt om met koppels te werken. Dit betekent dat twee leerlingen, die min of meer hetzelfde vakkenpakket of rooster hebben, samen optrekken en geen 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. Als koppel is deze afstand wel vereist tot andere (koppels van) leerlingen. Dat is een besluit dat strookt met een breed levende wens in en om de scholen en stemt dus tot tevredenheid.

Na een periode waarin een grote groep leerlingen sinds half december niet meer op school is geweest, is dit een belangrijke (eerste) stap. Een stap die echter voor ons het nodige gepuzzel met zich meebrengt. Hoeveel leerlingen kunnen we tegelijkertijd ontvangen op school en wat kunnen we hen dan aan onderwijs bieden? De kaders die het kabinet stelt lijken erg op de kaders die in het vorige schooljaar golden voor de periode van 1 juni tot de zomervakantie. Er is echter één belangrijk verschil. Op dit moment geldt dat lessen aan examenleerlingen in principe op school gegeven worden. Dat blijft ook na 1 maart zo. De leerlingen die vanaf half december online les hebben gekregen en nu ook naar school mogen, komen daar als het ware bovenop.

Als team staat voor ons, bij de inrichting van het onderwijs vanaf 1 maart aanstaande, het belang van de leerling voorop. Onderwijs draait om contact. School is vooral een sociale omgeving en daarmee belangrijk, juist voor onze leerlingen. We hebben daarom, met de input van onze medewerkers, leerlingen en ouders, besloten om ons lesrooster te handhaven en het onderwijs zodanig in te richten dat klassen in twee groepen worden verdeeld en dat de helft van de leerlingen uit een klas gedurende de gehele week fysiek op locatie aanwezig is. De andere groep werkt thuis. Deze leerlingen kunnen online aansluiten bij de lessen of werken thuis zelfstandig aan weektaken. Leerlingen kunnen online vragen stellen aan vakdocenten en mentoren. De daaropvolgende week wisselen we het om.

Studiedag personeel 1 maart, leerlingen vrij
Om deze nieuwe werkwijze goed voor te bereiden hebben we een extra studiedag ingelast voor ons personeel op maandag 1 maart aanstaande. Leerlingen zijn die dag vrij en hebben dus ook géén online lessen. Het rooster geldt voor de komende vier weken (maandag 1 t/m vrijdag 26 maart a.s.) De focus ligt komende weken op het welbevinden van de leerling.

Toelichting rooster:
• Leerlingen worden ingedeeld in groep A óf B. Samenstelling is ingegeven door de leerlingbespreking als ook door praktische factoren als (taxi)vervoer. De leerlingen die met de taxi komen worden allemaal in groep B geplaatst, groep B is in de week van 8 maart fysiek op school aanwezig. Dit geeft ruimte om het taxivervoer goed te regelen.
• Groep A en B komen afwisselend naar school of volgen vanuit thuis online de lessen/werken aan weektaken.
• De leerling is de ene week 5 dagen en de andere week níet op school aanwezig, gemiddeld is het aantal dagen per week dus 2,5 dag. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de richtlijnen.
• Ouders/verzorgers worden in een separate mail bericht in welke groep hun zoon/dochter is ingedeeld en welke week ze verwacht worden.
• Leerlingen gaan direct na aankomst op school naar het vaste lokaal van zijn/haar klas.
• Leerlingen zitten gedurende de lesdag (uitgezonderd gym, techniek, tekenen) in vaste lokalen, docenten verplaatsen zich naar betreffende lokalen voor het geven van hun lessen.
• Sommige leerlingen werken in een vast koppel. Leerlingen die een vast tweetal vormen, hoeven onderling geen afstand te houden. Op die manier kunnen meer leerlingen fysiek in een lokaal. Dit zal niet voor alle lessen/klassen mogelijk zijn.
• Kluisjes zijn en blijven gesloten.
• Looproutes zijn duidelijk aangegeven.
• Alle lokalen hebben reinigingsmiddelen en het bureau van de docent is voorzien van een spatscherm.
• We vragen leerlingen om zich te houden aan de 1,5 meter afstand en bij verplaatsingen altijd het mondkapje op te houden.
• Leerlingen moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of docent positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest, in quarantaine. Inmiddels zijn het gebouw, de lokalen, de buitenruimtes et cetera ingericht conform deze richtlijnen.

We hanteren onderstaande lestijden:

Lokaalindeling klassen:


Toetsweek leerjaar 3 vervalt
Bijzondere tijden vragen om een zorgvuldige herziening van bestaande werkwijzen. Wij realiseren ons dat de impact van de coronacrisis groot is, ook op de leerlingen en ons onderwijs. Ook nu we vanaf 1 maart weer onderwijs op school mogen verzorgen, is het onwenselijk en zelfs onmogelijk om alle toetsen en gemiste stof in te halen. We hebben besloten om de toetsweek voor de leerlingen in leerjaar 3 te laten vervallen. Wij zijn van mening dat de resultaten van deze toetsen minder representatief zijn dan in een regulier schooljaar, waarin lessen zijn gegeven onder ‘normale’ omstandigheden en onnodig veel druk leggen op de leerlingen.

Toetsweek klas 4, 5 en 6
In de week van 29 maart hebben de leerlingen uit klas 4, 5 en 6 een toetsweek waarin ze de SE toetsen uit hun PTA maken.

Maandag 29 en dinsdag 30 maart zijn de leerlingen uit klas 1,2 en 3 vrij.
Mentoren en vakdocenten krijgen dan ruimte om de leerlingenbesprekingen te houden. Deze leerlingbespreking vormt de basis van de groepsindeling en de invulling van het rooster dat ingaat per periode 3 (dinsdag 6 april).

We berichten u zo spoedig mogelijk over de inrichting van het onderwijs ná 5 april.

Taxivervoer
Wij vragen ouders (van leerlingen die met de taxi naar school komen) om tijdig contact op te nemen met het betreffende taxibedrijf om het vervoer per 1 maart a.s. te regelen. Mocht het taxibedrijf niet kunnen voorzien in vervoer of vervoer op basis van het rooster vanaf 1 maart, verzoeken wij u contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter. (Bovenstaand ziet u de aangepaste lestijden). Belangrijk om te melden dat de ene week de taxi uw zoon/dochter moet vervoeren en de andere week niet.

Tot slot
Wij realiseren ons dat het aanbieden van ons onderwijs zoals dat per 1 maart wordt vormgegeven, wennen zal zijn. We zullen als school niet meteen een geoliede machine zijn. Wij hopen op begrip over en weer als we met de start tegen zaken aanlopen die wellicht beter of anders georganiseerd moeten of kunnen worden. Voor vragen over de inhoud van deze brief verwijzen we u naar de mentoren van uw zoon/dochter.

Daarnaast moeten we een voorbehoud maken indien de landelijke richtlijnen en maatregelen ons dwingen andere keuzes te maken.

Terug naar het overzicht
Media
  • HEL031120_94A4624 1