Corona en afstandsonderwijs.

Deze pagina is dé centrale plek met het laatste nieuws over onze school en het coronavirus. We informeren u bijvoorbeeld over maatregelen die we nemen naar aanleiding van de ontwikkelingen en besluiten rondom het coronavirus. Ook vindt u hier handige links naar handleidingen, artikelen en video's m.b.t. het afstandsonderwijs.

De informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM.Vervolg organisatie onderwijs

Het kabinet heeft in de persconferentie van 12 januari aangegeven dat de besmettingsgraad en het aantal ziekenhuisopnames weliswaar gedaald zijn, maar nog steeds zorgelijk blijven. De huidige lockdown is dan ook verlengd tot en met 9 februari. Voor scholen loopt de lockdown tot en met 7 februari. Bovendien is er voor de examenleerlingen die op school onderwijs mogen volgen de “1,5 meter regel” aan toegevoegd. De leerlingen van de overige leerjaren volgen thuis online onderwijs. Er is een mogelijkheid om kwetsbare leerlingen op school, begeleid door onze pedagogisch medewerker, de onlinelessen te laten volgen.

Om u op de hoogte te brengen van de huidige aanpak zetten we de afspraken die binnen school zijn gemaakt voor u puntsgewijs op een rijtje.

• Algemeen: Er is een “1,5 meter regel” voor de leerlingen ingesteld.

• De school is open vanaf 08.00 uur. Leerlingen lopen na binnenkomst direct door naar het leslokaal.

• Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje verplicht.

• Wanneer leerlingen zich gaan verplaatsen dient het mondkapje op de juiste wijze te worden gedragen.

• In de klaslokalen en na het plaatsnemen op een vaste plek mag het mondkapje af.

• De kwetsbare leerlingen worden in kleine groepen verdeeld i.v.m. handhaving van de 1,5 meter.

• Elke dag zijn minimaal drie docenten van de examenleerlingen op school, hierdoor kan de docent ook persoonlijk contact met de leerling kan onderhouden en deze begeleiden. Dit vraagt op organisatorisch vlak het één en ander van de docent, maar ook van de leerling op het gebied van verantwoordelijkheid.

• Leerlingen zitten op aangewezen plekken in het klaslokaal.

• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kluisjes. Dit ook om de bewegingen te beperken en de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

• De lessen lichamelijke opvoeding gaan tot nader order niet door, deze worden ingezet als uren waarin huiswerk gemaakt wordt. Aanwezigheid van leerlingen tijdens deze uren wordt gecontroleerd.

Inmiddels hebben we al een aantal dagen gewerkt volgens bovenstaande afspraken en we zijn verheugd dat we veel medewerking ervaren! Samen zorgen we ervoor dat we het volhouden. We doen een blijvend beroep op de verantwoordelijkheid van éénieder om ervoor te zorgen dat we het onderwijs op een zo goed mogelijke wijze kunnen verzorgen.
Terug naar het overzicht
Media
  • anderhalvemeter