Corona en afstandsonderwijs.

Deze pagina is dé centrale plek met het laatste nieuws over onze school en het coronavirus. We informeren u bijvoorbeeld over maatregelen die we nemen naar aanleiding van de ontwikkelingen en besluiten rondom het coronavirus. Ook vindt u hier handige links naar handleidingen, artikelen en video's m.b.t. het afstandsonderwijs.

De informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM.Beslisboom en ventilatie

Op 28 september 2020 heeft minister-president Rutte in een persconferentie strengere maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Mogelijk komen er op korte termijn verplichtingen ten aanzien van het dragen van mondkapjes. We wachten dit af. Dat betekent dat nog steeds geldt wat we in onze brief van 21 augustus jl. hebben aangegeven: als een leerling of medewerker vrijwillig een mondkapje wil dragen, dan is dat toegestaan. Als aanvulling hierop kan een docent een leerling vragen om een mondkapje te dragen als de omstandigheden rondom persoonlijk welzijn van de docent en/of leerling hierom vragen.

Al voor 28 september 2020 is er ook een zogeheten ‘beslisboom’ opgesteld die de scholen van Scholengroep Het Plein, net als andere VO-scholen, gebruiken om te besluiten of iemand van 12 jaar (of ouder) al dan niet thuis moet blijven. Hieronder vertellen we u daarover en informeren we u over de stand van zaken rond het ventilatieonderzoek in de gebouwen van Scholengroep Het Plein. De beslisboom is een bijlage bij deze brief.

Beslisboom
De sectorraad van de VO-scholen, de VO-Raad, ondersteunt scholen bij het uitvoeren van het beleid van de overheid. De VO-Raad helpt scholen ook bij de uitvoering van de RIVM-maatregelen. Al vanaf de uitbraak van corona in Nederland schrijft de overheid in navolging van het RIVM voor dat (vermoedelijk) besmette personen in quarantaine moeten gaan en contact moeten vermijden met anderen.

Nu de scholen weer open zijn en leerlingen ontvangen, moeten ouders en scholen besluiten nemen over het al dan niet deelnemen aan het onderwijs door leerlingen en medewerkers met klachten. De VO-Raad heeft daarvoor een zogeheten ‘beslisboom’ opgesteld. Net als andere VO-scholen hanteren de scholen van Scholengroep Het Plein deze beslisboom om te bepalen wie thuis moet blijven. We hebben echter aan de beslisboom een stap toegevoegd, omdat we weten dat er mensen zijn die gebruikelijke/bekende klachten hebben zoals hooikoorts en astma, waardoor chronische klachten bestaan die op de verschijnselen van corona lijken. 

Beslisboom.pdf

Ventilatie
Eerder hebben we u verteld dat de scholen van Scholengroep Het Plein hebben laten onderzoeken of de ventilatie voldoet aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen. We hebben het onderzoek uit laten voeren door een veiligheidsdeskundige van onze arbodienst Human Capital Care, die eind september per vestiging een rapport heeft opgeleverd.

Er zijn bij enkele van onze scholen aanpassingen nodig, zoals het plaatsen van ventilatieroosters. We merken dat de leeftijd van het gebouw een belangrijke rol speelt. De ventilatie in de nieuwe gebouwen van Vakcollege Eindhoven en Aloysius De Roosten voldoet aan alle eisen. Extra maatregelen zijn daar dan ook niet nodig.

Voor de andere vestigingen van de scholengroep wordt gekeken naar een passende (maatwerk)oplossing, ook ten aanzien van de temperatuur. Als de ramen open moeten blijven, worden er maatregelen genomen en afspraken gemaakt om een aangename temperatuur in de school te kunnen waarborgen. Op de scholen worden de aanpassingen gerealiseerd en vinden nu adviesgesprekken plaats om precies te weten hoe we de gebouwen optimaal gebruiken. Daar waar dat aan de orde is, wordt u door de school van uw kind hierover geïnformeerd.

Tot slot
We streven er naar om met goede afspraken en duidelijkheid over onze toepassing van de RIVM-maatregelen het voor leerlingen en medewerkers makkelijker te maken zich aan de maatregelen te houden. Zo kan iedereen in de school zich concentreren op het leren en leven met elkaar en ontstaat er een ontspannen sfeer. We hopen dat onze leerlingen hierdoor later ook aan deze tijd goede herinneringen zullen hebben.

Met vriendelijke groet,

Corinne Sebregts rector
Terug naar het overzicht
Media
  • 98323384_100740288325988_4005463088382869504_o