Corona en afstandsonderwijs.

Deze pagina is dé centrale plek met het laatste nieuws over onze school en het coronavirus. We informeren u bijvoorbeeld over maatregelen die we nemen naar aanleiding van de ontwikkelingen en besluiten rondom het coronavirus. Ook vindt u hier handige links naar handleidingen, artikelen en video's m.b.t. het afstandsonderwijs.

De informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM.Start schooljaar 2020 - 2021

Volgende week is ook in onze regio de vakantie voorbij. We hopen dat u een fijne, ontspannen tijd heeft gehad en heeft kunnen genieten van mooie zomerweken. We zijn het schooljaar in juli geëindigd met onzekerheden over de start van het schooljaar 2020-2021. Tijdens de persconferentie op 18 augustus jl. heeft de minister-president de laatste informatie over de RIVM-maatregelen gegeven. In deze brief geven we u aan hoe er vanuit Scholengroep Het Plein (SHP) wordt omgegaan met de maatregelen van de overheid ten aanzien van de bestrijding van de coronapandemie. Van de directie van de school van uw kind hoort u wat dit voor u, uw kind en het onderwijs betekent.

Ventilatie
In de media wordt de laatste weken veel gesproken over het belang van goede ventilatie. Om er zeker van te zijn dat we voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit vindt in de week voorafgaand aan de opening van de scholen op alle vestigingen onderzoek plaats met betrekking tot ventilatie en CO2 (koolstofdioxide). Het CO2-gehalte in een ruimte is een goede graadmeter voor het ventileren. Tot er duidelijkheid en zekerheid is over de kwaliteit van de luchtverversing worden alleen installaties met aan- en afvoer van lucht gebruikt. Dus geen recirculerende installaties. Ook worden er conform het advies van het RIVM geen ventilatoren en koelunits gebruikt.

We streven er naar het onderzoek zo spoedig mogelijk uit te voeren en af te ronden. Als blijkt dat de ventilatie van een gebouw verbeterd moet worden, dan schakelen we de GGD in en hebben contact met de gemeente om zo snel mogelijk de ventilatieproblemen te verhelpen.

RIVM-maatregelen
De RIVM-maatregelen die voor de vakantie van kracht waren, zijn nog steeds leidend. Dat betekent dat voor zowel leerlingen als medewerkers geldt, dat we nog steeds:

  • 1,5 meter onderling afstand houden. Leerlingen mogen dichter bij elkaar komen, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden van medewerkers van de school en andere volwassenen;
  • Tussentijds en na gebruik ruimtes ventileren;
  • Geen handen schudden;
  • Zoveel mogelijk lessen op school geven;
  • Vooraf en na de les de eigen handen ontsmetten. In elk lokaal en andere ruimtes is ontsmettingsmiddel aanwezig;
  • Thuisblijven als we hoesten, niezen of koorts hebben en ons laten testen;
  • Het onderwijs door laten gaan als dat kan. Voor leerlingen die thuis moeten blijven, wordt in overleg met de school gekeken hoe het onderwijsproces door kan blijven gaan.
Voorzorgsmaatregelen op de scholen
De zes scholen van Scholengroep Het Plein hebben voor de vakantie maatregelen genomen om afstand houden mogelijk te maken. Die maatregelen blijven van kracht. De scholen streven er naar alle leerlingen fysiek onderwijs te bieden. Waar nodig zal ook afstandsonderwijs worden verzorgd. Zo kunnen we optimaal gebruik blijven maken van de onderwijsruimtes, de RIVM-maatregelen naleven en zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegengaan.

Thuisquarantaine
De zomervakantie is de tijd dat veel mensen op reis gaan. Door corona moet er rekening worden gehouden met het reisadvies van het RIVM. Als een land code oranje of rood heeft gekregen van het RIVM betekent dat dat reizen naar dat land wordt afgeraden. In de afgelopen weken is het reisadvies voor een aantal landen van code geel naar code oranje omgezet.

Ouders/verzorgers, medewerkers van scholen en kinderen van boven de 12 jaar moeten 10 dagen in thuisquarantaine blijven als zij in een land of regio zijn geweest met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Zij moeten dus 10 dagen thuisblijven en kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen.
Wanneer dit voor uw kind het geval is, vragen wij u dit te melden bij de school van uw kind.

Risicogroep
Het kan zijn dat u, uw kind of een ander gezinslid tot een risicogroep behoort en dat u er daarom voor kiest uw kind niet naar school te laten te gaan, ook als het geen klachten heeft. Wellicht is dit al bekend bij de school. Mochten er zich veranderingen hebben voorgedaan, als u zich zorgen maakt of vragen heeft, vragen wij u contact op te nemen met de school van uw kind om afspraken te maken over het onderwijsproces.

Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel toegestaan als een leerling of medewerker deze vrijwillig wil dragen. De leerling zorgt dan zelf voor een mondkapje.

Examens en programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s)
Op vier van de zes vestigingen van SHP wordt de schoolloopbaan van leerlingen afgesloten met een examen. In het schooljaar 2019-2020 is het centraal eindexamen geannuleerd vanwege corona. We gaan er vooralsnog van uit dat het centraal eindexamen evenals de schoolexamens dit schooljaar gewoon doorgaan. Leerlingen in de (voor)examenklassen ontvangen voor 1 oktober het PTA. Gezien de ontwikkelingen rond corona is het mogelijk dat deze PTA’s in de loop van het schooljaar gewijzigd moeten worden. Leerlingen zullen hierover altijd tijdig geïnformeerd worden.

Tot slot
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen en zorgen rond corona zijn we vooral blij dat we onze leerlingen weer onderwijs kunnen bieden. We zijn tijdens de mooie, warme zomervakantie goed uitgerust en kijken er naar uit om er weer een goed onderwijsjaar van te maken. We wensen u en uw kind een gezonde, succesvolle en mooie tijd van leren en leven in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet,

Corinne Sebregts
rector
Terug naar het overzicht
Media
  • 98323384_100740288325988_4005463088382869504_o