Brieven.

Hier vindt u brieven met algemene informatie die naar ouders/verzorgers en/of leerlingen per mail worden verstuurd gedurende het schooljaar. Persoonlijke brieven of brieven met AVG-gevoelige informatie worden hier niet gepubliceerd. 

Heeft u een brief niet ontvangen? Neem dan contact op via info-helder@parmantscholen.nl.

Schooljaar 2021-2022.

02-09-2021 Coronamaatregelen
02-09-2021 Wijzigen schoolnaam Magister
02-09-2021 Uitgifte laptops the Rent Company
09-09-2021 Taxivervoer vanaf leerjaar 3
10-09-2021 Extra herkansingsmogelijkheid SE P3 2020-2021
20-09-2021 Kennismakingsavond ouders zittende leerlingen
23-09-2021 Maatregelen corona vanaf 27 september 2021
27-09-2021 Passen Bibliotheek Eindhoven
04-10-2021 Nieuw netwerk aanmelden eigen device
05-10-2021 Digitaal ondertekenen OPP